Pocta jubileu STOJANA LEKOSKÉHO

26.02.2020 09:27

Pri príležitosti 6 5. n arodenín p rekladateľa a editora Stojana Lekoského predseda SSS Miroslav Bielik odovzdal jubilantovi Čestnú poctu Spolku slovenských spisovateľov ako výraz uznania a ocenenia jeho zásluh o prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí a osobitne v oblasti slovensko-macedónskych a macedónsko-slovenských literárnych vzťahov. K blahoželaniu sa pripája i redakcia.

-red-

Na snímke prekladateľ a editor Stojan Lekoski (vľavo) preberá ocenenie z rúk predsedu SSS Miroslava Bielika. Foto: archív