Pietny akt uloženia urny prof. Viliama Marčoka na Národnom cintoríne v Martine

16.09.2013 18:09

 

Mesto Martin

Literárne múzeum SNK

Spolok slovenských spisovateľov

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

 

spolu s rodinou zosnulého

Prof. PhDr. Viliama Marčoka, PhD.

 

   Vás pozývajú 

 

na pietny akt uloženia urny Viliama Marčoka na Národnom cintoríne v Martine

dňa 26. septembra 2013 (štvrtok) o 14:00 h  

a na následné spomienkové stretnutie o 15:00 h.

I. budove MS, v kinosále Literárneho múzea SNK

                                                                                    

                                        Kontakt: 043/4221652, slustav@matica.sk