Pavol Janík šíri nové dezinformácie

07.05.2014 18:02

S blížiacim sa májovým členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov, ktoré sa uskutoční na základe minuloročného uznesenia a ktoré má prijať nové stanovy a riešiť aj otázku sídelnej budovy SSS, opäť ožil bývalý tajomník SSS Pavol Janík. Akože ináč, znova zasypáva členov Spolku polopravdami, dezinformáciami či klamstvami.

V e-mailoch i na stránke www.humanista.sk ohovára nové vedenie SSS v súvislosti s prijímaním nových stanov, ktoré svojvoľne a nezákonne zmenil práve on – aj s bývalým predsedom SSS – na základe falošných informácií poskytnutých MV SR pri registrácii tzv. nových stanov v r. 2013, čiže podvodom. Dezinformácie šíri takisto v súvislosti s riešením majetkovoprávnych problémov, do ktorých dostalo Spolok predchádzajúce vedenie a osobitne Pavol Janík podpisom nevýhodnej zmluvy o prenájme a najmä zmluvy o budúcej zmluve o odpredaji 50-percentného podielu SSS v sídelnej budove – terajšiemu nájomcovi, firme Athur DS, s. r. o. Odplatný prevod nové vedenie odmietlo – v súlade s platným uznesením členského zhromaždenia. P. Janík na stránke www.humanista.sk demagogicky tvrdí, že „predchádzajúce vedenie SSS transparentne predložilo členskému zhromaždeniu na schválenie všetky možnosti riešenia problému budovy, ktorú so stratou spravovala AOSS“. Zabudol však dodať, že v zmluve sa zaviazal odpredať polovicu budovy napriek platnému uzneseniu členského zhromaždenia, že objekt je nepredajný. Či z jeho strany išlo o nezištné konanie, ktorého hlavným cieľom bolo, „aby SSS získal prostriedky na svoju činnosť“, nech si utvorí každý názor sám.

Pokiaľ ide o kritiku niektorých ustanovení v návrhu nových stanov SSS a pokusy ironizovať, že ich súčasťou majú byť aj symboly SSS, vrátane zvučky, treba dodať, že SSS i Literárny týždenník z mesiaca na mesiac strácali číry „zvuk“ najmä vďaka netransparentným praktikám P. Janíka – hrubo poškodzujúcim záujmy nášho spisovateľského združenia. Rovnako je iróniou, ak sa P. Janík pokúša zosmiešňovať navrhovaný inštitút „prispievajúceho členstva“, bežne zakotvený aj v stanovách iných spisovateľských združení, ktoré by mohol získať za ročnú platbu minimálne 20-násobného členského iba subjekt schválený Predstavenstvom SSS – bez akéhokoľvek dosahu na fungovanie orgánov SSS. Aj takých členov potrebuje SSS, pretože nájomná zmluva podpísaná P. Janíkom uvaľuje na naše združenie nepochopiteľné platby ako poistné za budovu a za prenájom priestorov vo vlastnej budove. Ba aj keby sa SSS presťahoval – podľa receptu p. Janíka – do dvoch bytov v Petržalke, musel by si za ne platiť nájom sám.

Teda na rozdiel od netransparentného nakladania so sídelnou budovou SSS, ktorého sa sústavne dopúšťal P. Janík, nové vedenie Spolku predstúpi pred nadchádzajúce členské zhromaždenie s alternatívnymi návrhmi na riešenie neutešeného stavu a problémov, ktoré SSS spôsobili bývalý predseda a tajomník.

Postup teda bude jednoznačne transparentný, t. j. v súlade s rozhodnutím členov SSS na nadchádzajúcom členskom zhromaždení.

Dôvody prijímania nových stanov SSS (vrátane odstránenia deformácií v starých stanovách, o ktoré sa pričinil aj P. Janík, napríklad absurdným ustanovením, že stanovy schválené ČZ môže meniť Predstavenstvo SSS!) prinesie mimoriadna príloha budúceho čísla Literárneho týždenníka a tejto téme sa bude venovať aj rozhovor s predsedom SSS M. Bielikom.

(In: Literárny týždenník 17 – 18/2014, s. 10)