PARTNERSKÉ ZAHRANIČNÉ SPISOVATEĽSKÉ ZDRUŽENIA (archívy)

28.09.2014 22:50

Únia českých spisovateľov

Únia českých spisovateľov (čes. Unie českých spisovatelů) je záujmové združenie, ktorého poslaním je vytvoriť české spoločenstvo spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a vydavateľov umeleckej literatúry, zabezpečiť uľahčiť šírenie informácie o umeleckých, organizačných a odborných záležitostiach týkajúcich sa odboru, usporiadanie medzinárodných podujatí v odbore, s využitím existujúcich informačných sietí vytvárať informačné centrá zverejňovať diela svojich členov organizovať študijné zájazdy, odborné semináre atď., poskytovať odborné konzultácie a znalecké posudky, nadväzovať kontakty s podobnými organizáciami v zahraničí, predovšetkým s PEN klubmi, spolupracovať s tlačou, rozhlasom a televíziou pri propagácii činnosti Únie. Únia českých spisovateľov vydáva týždenník Literatura * Umění * Kultura (šéfredaktor Karol Sýs) , ktorý vychádzal pred májom 2014 pod názvvom Obrys-Kmen, ako stredajšiu príloha ľavicovo zameraného denníka Haló novin).
Adresa ÚČS: 182 00 Praha 8, Paláskova 1107
Kontakt: Karel Sýs, prezident ÚČS; Michal Černík, viceprezident ÚČS
E-mail: karel.sys@futura.cz
Internet: www.facebook.com/unie.ceskych.spisovatelu

 

ZDROJE

* Unie českých spisovatelů. Dostupné na interenet: www.obrys-kmen.cz/ucs/index.html; www.obrys-kmen.cz/index.php/tiraz

 

Združenie spisovateľov Srbska

* ADRESA: Udruženje književnika Srbije, Francúzska 7, 110000 Belehrad, Srbsko
* Kontakt: Radomir Andrić, predseda
* Tel: +381-(0)11-2626-081, +381-(0)11-2626-278; fax: +381-(0)11-2626-278, +381-(0)11-2635-79
* E-mail: uksrbije@yahoo.com, knjizevnenovineuks@gmail.com
* Internet: www.uksrbije.org.rs

* ZAMERANIE, CIELE: Združenie spisovateľov Srbska (srb.: Удружење књижевника Србије, Udruženje književnika Srbije; Associacia pisatelej Serbii; angl.: The association od Serbian writers) založilo 21 najznámejších srbských spisovateľov pod vedením Milana Đ. Milicevića v roku 1905. Jeho prvým prezidentom bol Simo Matavulj, tajomníkom Jovan Skerlić. Vychádzalo z tradície svojich predchodcov: Združenie umenia (1883), Literárno-umelecká komunita (1892) a Združenie srbských spisovateľov a umelcov (1902). Združenie obnovili roku 1944. Medzi hlavné ciele združenia patria: aby srbskí spisovatelia pôsobili spolu v jednej komunite, chrániť profesijné záujmy svojich členov, regulovať svoje vzájomné vzťahy, regulovať vzťahy s vydavateľmi a čitateľmi, uľahčiť podmienky na vydávanie literárnych diel, pomáhať svojim členom a ich rodinám, ktorí upadli do zlej finančnej situácie.
 

 

ZDROJE

* Ministerstvo kultúry a informácií srbskej republiky. Dostupné na internete: www.kultura.gov.rs/cyr/andric/udruzenje-knjizevnika-srbije

* Wikipedia. Dostupné na internete: sr.wikipedia.org/wiki/Удружење_књижевника_Србије;