Navždy nás opustil spisovateľ IVAN HUDEC, bývalý politik a minister kultúry, člen Spolku slovenských spisovateľov

07.02.2022 11:32

Medailón člena Spolku slovenských spisovateľov: Ivan Hudec [* 10. 7. 1947 Nitra – † 6./7. 2. 2022 Bratislava]

Pohreb Ivana Hudeca bude v sobotu 12. februára 2022 o 10.30 hod. v krematóriu v Bratislave.
 

Dňa 7. februára 2022 ráno sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás navždy opustil MUDr. Ivan Vojtech Hudec, slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista, kultúrny historik, ochotnícky režisér, herec, kultúrno-osvetový činovník, donátor, genealóg, praktický lekár, vedecký a riadiaci pracovník, bývalý poslanec Slovenskej národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky a minister kultúry SR, osobnosť, ktorá sa nezameniteľným spôsobom pričinila o zavŕšenie národnoemancipačných úsilí slovenského národa začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia (okrem iného bol autorom preambuly Ústavy SR prijatej 1. 9. 1992) a o vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Smutnú správu nám oznámila manželka zosnulého.

Ivan Hudec bol charizmatický človek, najvýznamnejší ponovembrový minister kultúry, ktorý inštitúcie na podporu pôvodnej slovenskej literatúry, kultúry či nášho umenia – na rozdiel od niektorých jeho predchodcov či nasledovníkov – zakladal, a nie rušil. Bol stálym prispievateľom a podporovateľom Literárneho týždenníka. Po celý život podporoval slovenskú pôvodnú literatúru a kultúru vrátane tradičnej ľudovej kultúry, jej živé prejavy i dokumentovanie národopisných tradícií, tvorbu kroník, monografií obcí, nárečových slovníkov či genealógie slovenských osobností a rodov.

Bol z hĺbky duše oddaný celému Slovensku a v neposlednom rade vzácny priateľ a žičlivý človek.
Slovenskej kultúrnej verejnosti bude jeho neutíchajúca tvorivá činorodosť a podpora autentickej slovenskej kultúry chýbať.
Rodine, manželke a deťom, všetkým známym a priateľom zosnulého vyjadrujem hlbokú úprimnú sústrasť.
Nech mu je slovenská zem ľahká!

Za Spolok slovenských spisovateľov a redakciu Literárneho týždenníka Štefan Cifra