Odovzdávali Ceny VOJTECHA ZAMAROVSKÉHO

01.10.2019 20:00

Vojtech Zamarovský sa narodil 5. októbra 1919, takže si práve pripomíname jeho storočnicu. Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku (KSLF) 27. a 28. septembra odovzdával Ceny Vojtecha Zamarovského v Starej Ľubovni, kde sa hostiteľského prijatia a prípravy sprievodných podujatí sympaticky ujali primátor mestského úradu Ľuboš Tomko, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže Eva Kollárová súzvučne s ďalšími organizátormi a účinkujúcimi v programových blokoch. Osobitnú pochvalu si zaslúži naša verejnoprávna televízia, ktorá spravodajsky i publicisticky venovala podujatiu nezvyčajne veľkorysý priestor.

Účastníci 20. ročníka udeľovania Cien Vojtecha Zamarovského po prehliadke zrubového gréckokatolíckeho kostolíka východného obradu z roku 1833, zasväteného sv. Michalovi archanjelovi a preneseného do Ľubovnianskeho skanzenu z neďalekej obce Matysová. Foto: autor

 

Vojtech Zamarovský, rodák z Trenčína žijúci podstatnú časť svojho života v Prahe, si našu pozornosť zaslúžil bohatým priehrštím. Na Slovensku vychádzajú jeho diela súborne vo vydavateľstve Perfekt, preložili ich do štrnástich svetových jazykov a sumárne vyšli už v náklade niekoľkých miliónov výtlačkov. Redaktorky Slovenskej televízie – RTVS využili spomienky Petra Zamarovského na svojho otca, prítomnosť bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, člena KSLF a autora desiatok diel literatúry faktu. Hovorili aj s tohtoročnými nositeľmi Ceny V. Zamarovského Jaroslavom Rezníkom a Milanom Syručkom, ktorý prevzal ocenenie udeľované každý druhý rok aj českému spisovateľovi. Predseda KSLF Jozef Leikert rekapituloval aktivity klubu práve prostredníctvom udeľovania cien pomenovaných po našom vrcholnom tvorcovi diel literatúry faktu. I toto podujatie má už svoje jubileum. Konalo sa po dvadsiaty raz (tentoraz v najsevernejšej oblasti Slovenska) a na listine ocenených je zapísaných už štyridsať spisovateľov. K podujatiam v Starej Ľubovni sa v LT vrátime podrobnejšou rekapituláciou.

DUŠAN MIKOLAJ

 

Bibliografický odkaz:

Ceny VOJTECHA ZAMAROVSKÉHO. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 33 – 34 (2. 10. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2.