Odovzdali Národné ceny Vojtecha Zamarovského za roky 2021 a 2022: Za trvalý prínos do literatúry faktu

31.10.2022 10:05

Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa uskutočnilo v Zičiho paláci v Bratislave slávnostné odovzdávanie Národných cien Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu, ktoré udeľuje Klub literatúry faktu na Slovensku od roku 1999. Prestížnu cenu doteraz odovzdali štyridsiatim štyrom slovenským a českým spisovateľom (každý druhý rok sa cena odovzdáva aj českému tvorcovi). Na podujatí sa zúčastnili Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Marián Gešper, predseda Matice slovenskej, a ďalší hostia.

Laureátmi Národných cien Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu sa za rok 2021 stali ANTON BALÁŽ a EDUARD STEHLÍK, za rok 2022 PAVOL PARENIČKA a IMRICH SZABÓ (cenu  si už prevzal pri inej príležitosti).

Slovenská i česká literatúra faktu je mimoriadne kvalitná

Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu na Slovensku, v úvodnom prejave vyzdvihol, že slovenská i česká literatúra faktu je mimoriadne kvalitná, plne porovnateľná s európskou či svetovou literatúrou faktu. V niečom je možno i lepšia, najmä v citlivosti a úprimnosti výberu, ale aj spracovaním tém. Navyše nebaží za každú cenu po senzáciách a nie je bombastická, ako to často vidíme v západnej produkcii. Poukázal na to, „že slovenskí a českí spisovatelia literatúry faktu dlhodobo spolupracujú. Napríklad v Letohrade v Čechách každoročne odovzdávame spoločné česko-slovenské Ceny Egona Erwina Kischa za najlepšie diela vydané v tom-ktorom kalendárnom roku. Tak, ako my udeľujeme Cenu Vojtecha Zamarovského českému spisovateľovi, českí kolegovia udeľujú v nasledujúcom roku Cenu Miroslava Ivanova slovenskému autorovi. Znamená to, že každý rok sú oceňovaní najlepší spisovatelia literatúry faktu z oboch strán Moravy“.

Laureáti si ceny (tvorí ju plastika od akademického sochára Alojza Drahoša a grafický list od akademického maliara Petra Galvánka) prevzali z rúk predsedu poroty Ivana Szabóa a J. Leikerta.

Laudáciá na ocenených

 Laudáciu na ANTONA BALÁŽA (* 1943) predniesol historik Ivan Kamenec. Vyzdvihol jeho široký spisovateľský záber, v ktorom sa organicky snúbi literatúra faktu s beletriou, čo vyplýva z autorovej bohatej žurnalistickej činnosti. Po novembri 1989 bol šéfredaktorom Slovenského denníka. V rokoch 1993 – 1994 pracoval v Kancelárii prezidenta SR. V súčasnosti je na dôchodku, predtým pracoval v Literárnom informačnom centre. Žije v Bratislave a Hrašnom.

 

S laudáciou na EDUARDA STEHLÍKA (* 1965) vystúpila česká spisovateľka, historička a pedagogička Miroslava Poláková. Zdôraznila, že E. Stehlík, ktorý má na konte vyše 30 kníh (sám alebo v autorstve), patrí k vynikajúcim českým vojnovým historikom a rovnako vynikajúcim autorom literatúry faktu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, odbor história – dejepis. V rokoch 1989 – 2012 bol pracovníkom Vojenského historického ústavu v Prahe, neskôr námestníkom riaditeľa Ústavu pre štúdium totalitných režimov a riaditeľom odboru pre vojnových veteránov Ministerstva obrany ČR. V súčasnosti je riaditeľom Památníku Lidice.

Laudáciu na PAVLA PARENIČKU (* 1959) predniesol Marián Gešper. Ako uviedol, Pavol Parenička patrí k významným slovenským spisovateľom literatúry faktu, historikom a literárnym vedcom. Od roku 1984 pôsobil v Matici slovenskej, od roku 1987 v Biografickom ústave, od roku 2000 v Slovenskej národnej knižnici, v súčasnosti pracuje v Matici slovenskej. Od roku 2002 prednášal biografistiku a slovenskú literatúru na Katedre kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline, teraz na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

 

IMRICH SZABÓ (1952) patrí k výrazným regionálnym spisovateľom literatúry faktu, publicistom, archeológom a prekladateľom. Úzko spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Zaoberá sa dejinami západoslovenského regiónu, predovšetkým obce Palárikovo.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu umenia, moderovala Alena Heribanová. V kultúrnom programe vystúpili operný spevák Gustáv Beláček a klavirista Daniel Buranovský.

PAVOL DINKA