Odovzdali ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

13.11.2019 07:20

V podvečerných hodinách v čase Bibliotéky 8. 11. t. r. odovzdali ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Zičiho paláci na Venúrskej 9 v Bratislave.

Na snímke laureáti a zástupcovia SSS (zľava): Miroslav Bielik, predseda SSS, PAVOL DINKA – Cena Alexandra Matušku za esejistiku, VIKTOR TIMURA – Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu, LENA RIEČANSKÁ – Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež, DALIMÍR HAJKO – Prémia v rámci Ceny Alexandra Matušku za esejistiku, PAVOL VITKO – Prémia v rámci Ceny Vladimíra Ferka za literatúru faktu, Štefan Cifra, tajomník odbornej komisie a tajomník SSS, MÁRIA BÁTOROVÁ – Cena Milana Rúfusa za poéziu, KAREL KLATT – Mimoriadna Cena SSS za poéziu, TATIANA JAGLOVÁ – Cena Ladislava Ťažkého za prózu a PETR ŽANTOVSKÝ – Cena Alexandra Matušku za esejistiku.

Okrem nich získali ocenenia: VIERA ŠVENKOVÁ – Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti, MARTIN VLADO a SIMONA DOLNÍKOVÁ – Prémie v rámci Ceny Milana Rúfusa za poéziu, MILKA ZIMKOVÁ – Prémia v rámci ceny Ladislava Ťažkého za prózu a JOZEF BANÁŠ – Prémia v rámci Ceny Vladimíra Ferka za literatúru faktu. Laureátom v mene vedenia SSS i redakcie Literárneho týždenníka úprimne blahoželáme.

Redakcia

Foto: Ján Pakan