Odišla JANA ŠTEFÁNIA KUZMOVÁ, členka Spolku slovenských spisovateľov

27.08.2020 21:55

Za významnou osobnosťou literárneho a pedagogického života v Hlohovci

 

Jana Štefánia Kuzmová (* 29. 12. 1947 – † 25. 8. 2020), PaedDr., PhD., poetka, pedagogička, svojou literárnou tvorbou, interpretačnou virtuozitou a pedagogickou činnosťou dve desaťročia výraznou mierou ovplyvňovala literárny a kultúrny život v Hlohovci. Narodila sa v Rakovej na Kysuciach, vyštudovala slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, študovala v Inštitúte ruského jazyka a literatúry Alexandra Sergejeviča Puškina v Moskve. Popri poézii sa venovala učiteľskému povolaniu, od roku 1999 v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Hlohovci, kde od roku 1999 žila a tvorila. Na svoju cestu do sveta slovenskej poézie vykročila zbierkou básní V dlaniach úvrati (1984), po nej jej vyšla zbierka básní Kde pramením (1988), obe sú venované jej rodným Kysuciam. V Hlohovci našla zrejme pre svoju umeleckú tvorbu inšpiratívne zázemie, po dlhej prestávke sa vrátila do slovenskej literatúry zbierkou Aj tak ťa ľúbim (2005), neskôr vydala dve zbierky Ja zbieram krásu a V noci je každá báseň sova (obe 2007) a zbierku básní Zrkadlá a zazrkadlia (2010). Odborná verejnosť ju považovala za jednu z najlepších súčasných slovenských poetiek. Nezmazateľnú stopu zanechala jej dvadsaťročná pedagogická práca v literárno-dramatickom odbore na ZUŠ v Hlohovci. Jej žiaci získali mnohé ocenenia v recitačných súťažiach ako jednotlivci i ako herci v divadielkach, ktorých scenáre im písala na mieru. Jej absolventi sa úspešne uplatnili ako herci, novinári, televízni redaktori a svoju pani učiteľku si vždy vážili a milovali ju. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti  vložila do publikácie Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti (2016). Vyšla jej aj kniha veršov pre deti Slovohrad (2018). Vo výpočte Jankiných prínosov do kultúrneho života v Hlohovci nemôže chýbať jej spolupráca s knižnicou pri príprave literárnych podujatí, nemôžu chýbať poetické večery, ktoré som mala tú česť spolu s ňou pripravovať. Mnohí z nás spomínajú na nezabudnuteľné uvedenia jej kníh. Každé z nich sa stalo v našom meste spoločenskou a kultúrnou udalosťou.

Milá Janka, sen svojho života si nečakane dosnívala. Lúčim sa s tebou aj v mene občianskeho združenia Ex libris ad personam Hlohovec, s ktorým si roky spolupracovala. Lúčim sa s tebou za nás všetkých, ktorí sme boli súčasťou tvojho života, boli tvojimi priateľmi. Bola si neúnavnou učiteľkou, recitátorkou, poetkou, filozofkou. Ale najmä si bola veľkodušná, čistá duša. Mala si ešte veľa plánov, veľa snov. Jedným z nich je tvoja nová zbierka básní V mesačnom oratóriu, ktorá vykročí medzi nás, obdivovateľov tvojej poézie, túto jeseň. A vďaka tvojim knihám, tvojim žiakom a priateľom zostávaš naďalej medzi nami. Česť tvojej pamiatke.

HELENA PEKAROVIČOVÁ

 

J. Š. Kuzmová bola členkou Spolku slovenských spisovateľov (SSS) i stálou prispievateľkou  Literárneho týždenníka (LT), v ktorom uverejňovala nielen poéziu, ale aj zaujímavé, hĺbavé zamyslenia nad velikánmi svetovej literatúry, najmä nad F. M. Dostojevským, i nad zložitou situáciou človeka v súčasnom svete.

Vedenie SSS a redakcia LT vyjadrujú pozostalým, príbuzným a priateľom Jany Štefánie Kuzmovej hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Posledná rozlúčka s pani Janou Štefániou Kuzmovou sa konala 28. augusta 2020 v Zámockej záhrade v Hlohovci. Pochovali ju v rodnej Rakovej v sobotu 29. augusta 2020.