Odišiel MILAN TUČEK, čestný člen Spolku slovenských spisovateľov

11.11.2020 14:11

Ešte nedávno, konkrétne na začiatku leta, sme uverejnili výber z jeho básnickej tvorby (Literárny týždenníku 23 – 24 zo 17. 6. 2020, s. 11). Iste sa potešil. A nás to napĺňa dobrým pocitom.

Slovenský básnik MILAN TUČEK 2. novembra t. r. totiž odišiel zarecitovať svoje básne na pódium lyrickej lúky večnosti. Tento rodák z Blýskavice pri Zvolene (* 1. 1. 1937) prežil celý svoj dospelý život v Prahe, v ostatných rokoch na dôchodku s rodinou, má jedného syna Milana a dve vnúčence. Ako vojak z povolania hodnosťou to dotiahol až na plukovníka a funkčne na dlhoročného veliteľa ochrany Pražského hradu a náčelníka hradnej stráže. A – čo je pre vojaka z povolania netypické, písal básne. Uverejňoval ich v armádnych časopisoch Poľnica a Československý vojak. Niekedy v rodnej slovenčine, niekedy v češtine.

Nikdy však nezabudol na Slovensko, na svoj rodný kraj pri Detve a vždy sa hrdo hlásil k slovenskej národnosti. Jeho tvorba je malým, ale zreteľným prikývnutím poznaniu, že každý z nás v srdci nosí aspoň štipku poézie a priehrštie veršov. Bodaj by nie, keď život sám je veľká metafora.

Bol čestným členom Spolku slovenských spisovateľov.

Česť jeho pamiatke!

JAROSLAV REZNÍK

Foto: archív M. T.