Od budúceho ročníka už Ružomberská Trojruža – V Ružomberku slávnostne vyhodnotili tradičnú literárnu súťaž

29.06.2015 20:01

Literárna súťaž Trojruža napísala 3. júna t. r. v kongresovej sále Hotela Kultúra v Ružomberku už tretí diel svojho pokračovania. Moderátor podujatia a člen poroty Radislav Kendera privítal Margitu Berešíkovú – matku poetky a blogerky Radky Berešíkovej, podľa ktorej je pomenovaná hlavná cena súťaže, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Bratislave, šéfa jeho krajskej odbočky v Žiline a podpredsedu Literárneho klubu ružomberských spisovateľov v jednej osobe Petra Mišáka, prezidentku Nezávislých kresťanských odborov Slovenska so sídlom v Trnave Ľubicu Černú, Tatiamu Babincovú – riaditeľku Mestskej knižnice v Ružomberku, Sr. Tabitu – zástupkyňu riaditeľky Univerzitnej knižnice pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, Milana Igora Chovana, člena výboru krajskej odbočky SSS v Žiline a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, Mariána Mydla – tajomníka Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, čestného občana mesta Ružomberok, výtvarníka a spisovateľa a maliara Jána Mráza z Mníchova (Nemecko), ako aj ďalších spisovateľov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka či Martina. Ďalej predstavil mladým od pera a palety porotu, ktorá hodnotila ich diela – okrem už spomínaných: Petra Mišáka, Radislava Kenderu a Milana Igora Chovana aj výtvarníkov Pavla Ruska a Romana Rembovského. Za organizačný výbor Trojruže sa prítomným riaditeľom škôl, pedagógom i súťažiacim prihovorila riaditeľka knižnice Tatiana Babincová.

truza15

Momentka po odovzdaní hlavnej ceny – Ceny Radky Berešíkovej – zľava členka organizačného výboru podujatia a riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová, mama Radky Berešíkovej MUDr. M. Berešíková, laureátka tohtoročnej ceny Lucia Dunajová (študentka Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok, 4. ročník) a R. A. Ružomberský.

Následne sa začal odvíjať film o ocenených v treťom ročníku literárnej a výtvarnej prehliadky.

V oblasti krásnej literatúry – POÉZIA v I. kategórii (2. stupeň ZŠ a gymnázií) porota rozhodla o udelení nasledovných cien: 1. miesto – Alexandra Bellová, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, 2.miesto – Roman Húšťava, ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku, 3.miesto – Alexandra Koreňová, ZŠ Andreja Hlinku v Ružomberku – Černovej a Čestné uznanie udelila Antónii Vierikovej, zo ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade a Laure Bernolákovej, zo ZŠ s MŠ z Komjatnej. V II. kategórii (stredoškolská mládež) získala 1. miesto Michaela Gregorcová, 2. miesto Lenka Saloňová a 3. miesto Nikola Tomanová, všetko študentky Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok. III. kategória (začínajúci autori) mala taktiež svojich laureátov – 1. miesto obsadila Miriam Mikulková, Komjatná, 2. miesto Mária Zuskinová, Likavka, a 3. miesto Dominika Straková, Ružomberok.

V oblasti PRÓZA boli v I. kategórii (2. stupeň ZŠ a gymnázií) udelené ceny – 1. miesto Veronika Smiešková, ZŠ Andreja Hlinku v Ružomberku -Černovej, 2. miesto Marek Šimček, Gymnázium Š. Moyzesa v Ružomberku a 3. miesto Petra Keprtová, ZŠ Andreja Hlinku v Ružomberku – Černovej.

Porota taktiež udelila Čestné uznania: Veronike Petercovej, ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku,

Patrícii Culkovej, ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku a Jurajovi Ševčíkovi, ZŠ Andreja Hlinku v Ružomberku-Černovej. V II. kategórii (stredoškolská mládež) si umiestnenie mladý literáti rozdelili nasledovne: 1. miesto Radka Frindtová, SZŠ M. T. Schererovej v Ružomberku, 2. miesto Ema Stanovská, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, a 3. miesto Regina Biarincová, ŠÚV Ružomberok. Čestné uznania porota udelila Kristíne Konderíkovej, Gymnázium Š. Moyzesa v Ružomberku, a Michaele Fintorovej, ŠÚV Ružomberok.

V III. kategórii – ZAČÍNAJÚCI AUTORI – sa ceny ušli – za 1. miesto Márii Zuskinovej (Likavka), 2. miesto Mgr. Jane Štrbovej (Ružomberok-Černová) a 3. miesto Kataríne Lackovej (Švošov). Čestné uznanie získala Lucia Lisá (Ivachnová).

Kvalitne bola obsadená aj VÝTVARNÁ SÚŤAŽ, i keď porota v jednotlivých kategóriách neudelila viaceré miesta. Víťazkou hlavnej ceny – Ceny Radky Berešíkovej – sa po prvý raz v jej histórii nestal autor písaného slova, ale autorka výtvarných prác (ako sme spomínali kategória bola t. r. veľmi silná) Lucia Dunajová, študentka Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok, 4. ročník, ktorá už ako študentka ilustrovala v tomto roku knihu Čarovné topánky.

Pred vyhlasovaním každej zo súťažných oblastí zhodnotili tohtoročné práce členovia poroty – poéziu Peter Mišák, prózu Milan Igor Chovan a výtvarné práce Roman Rembovský. Laureáti sa zároveň predstavili čítaním ukážok zo svojich diel. Počas celého dopoludnia sa na plátne premietali

výtvarné práce mladých umelcov. Medzi jednotlivými blokmi účinkovalo známe sláčikové kvarteto ZUŠ Ľudovíta Fullu z Ružomberka pod vedením Mgr. Tomáša Uličného. Od budúceho ročníka bude súťaž, ktorú organizuje mesto Ružomberok, Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka v Žiline, Katolícka univerzita v Ružomberku a hotel Kultúra, niesť názov RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA.

 

R. A. RUŽOMBERSKÝ

 

Zdroj: RUŽOMBERSKÝ, R. A.: Od budúceho ročníka už Ružomberská Trojruža. In: Literárny týždenník, Ročník: XVIII., číslo 25 – 25, rok 2015, s. 12.