Obnovené posledné miesto odpočinku TERÉZIE VANSOVEJ

30.10.2019 08:27

Presne v deň 77. výročia úmrtia spisovateľky Terézie Vansovej 10. októbra 2019 sa pri jej hrobe na ev. cintoríne v Banskej Bystrici uskutočnila dôstojná spomienková slávnosť. Dôvod bol nanajvýš pozoruhodný – po rokoch devastácie hrobového miesta pre rozrušenie základov koreňmi blízkeho stromu sa podarilo komplexne obnoviť celý trojhrob spisovateľky, jej manžela Jána Vansu a chovanice Oľgy Vranej. Nebola to jednoduchá vec predovšetkým z technického hľadiska, nahusto umiestnené okolité hroby sťažovali prístup i použitie strojov. Slovo mali aj pamiatkari, ktorí dôsledne dohliadali na pôvodnú podobu i použitie materiálov. Samostatnou kapitolou však boli finančné prostriedky. Dlhé roky sa nedarilo vyčleniť potrebnú sumu, napokon sa jednotlivé čiastky zložili z rozpočtu mesta Banská Bystrica a zo zbierky, ktorú inicioval zvolenský seniorát ev. a. v. cirkvi. A tak za účasti primátora mesta Jána Noska, predstaviteľov ev. cirkevných zborov z Banskej Bystrice, Ostrej Lúky, Zvolenskej Slatiny, Tisovca a Rimavskej Píly, ako aj ďalších účastníkov sa dalo skonštatovať, že posledné miesto odpočinku dostalo dôstojnú podobu. Po príhovoroch kompetentných mohol Juraj Sarvaš prostredníctvom veršov Milana Rúfusa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zveľadenie priestoru ev. cintorína, na ktorom spočívajú mnohé veľké osobnosti nášho národa.

JANA BORGUĽOVÁ