Obec spisovateľov Českej republiky

17.07.2021 08:20

Obec spisovateľov Českej republiky si dovoľuje pozdraviť Vás pri príležitosti členského zhromaždenia, ktoré sa koná v zmysle Stanov SSS po uplynutí štvorročného volebného cyklu. Obdobie po uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi našimi združeniami bolo mimoriadne úspešné a prinieslo trvalé vklady do slovensko-českej a česko-slovenskej literárnej spolupráce a komunikácie. Pripomeňme aspoň spoločnú antológiu poézie Refrény času k stému výročiu vzniku spoločného štátu, účasť na ďalších dunajských antológiách, takisto na antológii Dekameron 2020, venovanej ľuďom v prvej línii v boji proti pandémii. Pripomeňme vydanie výberu básní súčasných slovenských básnikov Být knihou a v rukou se ti otevřít, vydanie knižky slovenských veršov členky Rady OS ČR Lydie Romanskej Nepokojná strieborná molekula, ako aj tvorivé stretávania na Tatranskej literárnej jari či na Slovesnej jari v Martine.

Takto organizovaná početná vzájomná konštruktívna spolupráca oboch spisovateľských združení nemá v histórii našich medziliterárnych vzťahov obdobu. Vďačíme za ňu najmä nezastupiteľnej aktivite predsedu SSS Miroslavovi Bielikovi. Úprimne ďakujeme a veríme, že nové vedenie bude v jeho priekopníckej práci pokračovať a že M. Bielik ako skúsený vedúci činiteľ v čestnom postavení v SSS v tejto spolupráci zotrvá.

Bohužiaľ, pandémia v mnohom skomplikovala bezprostredné pracovné stretnutia. Na osobné odovzdanie našich poďakovaní a pozdravov musíme rezignovať, preto prijmite tento písomný pozdrav a zdravicu. Želáme Vám, vážení účastníci ČZ SSS, úspešné rokovanie predVaším blížiacim sa výročím sto rokov od založenia SSS. Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a potvrdzujeme zámer partnersky a priateľsky pokračovať v nastúpenej ceste. Mnoho úspechov, vážení kolegovia spisovatelia!

S úctou a priateľským pozdravom

Mgr. TOMÁŠ MAGNUSEK, predseda             PhDr. LYDIE ROMANSKÁ, podpredsedníčka

 

(Preklad štefan Cifra)