Nový Literárny týždenník 43 – 44 vyšiel 21. decembra 2016!

21.12.2016 10:12

Literárny týždenník 43 – 44 z 21. decembra 2016 prináša:

Ilustrácia na obálke: Martin Kellenberger: Betlehem: Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017

ÚVODNÍK

Štefan Cifra: Človek medzi ľuďmi

AKTUALITY/LITERATÚRA

Sviatok literatúry v Budmericiach: Laureátkou Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo je prof. EVA FORDINÁLOVÁ – Nová Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov Ceny Rudolfa Fabryho 2016

Boris Brendza: Nová Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Najvyššie ocenenie SSS a Čestné uznania členom SSS: Cenu SSS za celoživotnú tvorbu za rok 2016 si prevzala prof. Eva Fordinálová

Štefan Cifra: Laudácio na prof. Evu Fordinálovú

Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy (Preložil: -pd-)

Zuzana Kuglerová: Literárna súťaž Jašíkove Kysuce 2016: Dominovali poviedky zo súčasnosti

ANKETA

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o udalostiach v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016 a o žiaducich zmenách v roku 2017

VIANOČNÉ ČÍTANIE

Bohuslav Rapoš: Vianoce

John Ronald Reuel Tolkien: Elfi pomáhajú Ježiškovi: List Ilberetha; Vianoce s Tolkienom (Zdroj internet. List Ilberetha z francúzštiny preložila JANA JUDÍNYOVÁ)

František Ruščák: V znamení vinša

VÝTVARNÉ UMENIE/VIANOČNÉ PIESNE

Božena Juríčková: V rekonštruovanej synagóge v Brezne vystavoval Ľudovít Hološka: Prostý motív – čistá forma

Na veselú vianočnú nôtu: Bača na salaši (Vybral Michal Eliáš), Vianočné mory (Text: Peter Valo. Hudba a spev: Očo Ciller)

HUDBA/RECENZIA

Terézia Ursínyová: 52. ročník Bratislavských hudobných slávností: Skvost medzi festivalmi

Miroslav Demko: Nad dvoma publikáciami o B. Bartókovi Zasvätený obraz o skladateľovi

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Rok 2016 v znamení prekvapení

Branislav Fábry: Proruskí prezidenti na Balkáne?

František Škvrnda: Škodlivé uplatňovanie dvojakého metra

RECENZIA/HISTÓRIA

Martin Homza: Niekoľko poznámok k dielu Antona Hrnka Dejiny Slovenska veselo i vážne: Základné penzum informácií odejinách Slovákov

OSOBNOSŤ/ROZHOVOR

Maroš Puchovský: Na rozlúčku s JOZEFOM MRAVÍKOM, významným kulturológom, esejistom a predstaviteľom slovanského hnutia na Slovensku: Európa – kontinent rovnocenných kultúr

ČÍTANIE/PRÓZA

Ján Bidovský: Pred potopou

Ružena Šípková: Mám nízky tlak, Mám právny problém, Básne sú ako zákony, Prišiel si za mnou, Kedysi dávno, Nie som si istá

Ján Tazberík: Metafyzika, Erotická mechanika, Začnem to celé písať odznova, Britva

RECENZIE

Ján Čomaj: Osobnosť vo vzťahu k osobnostiam (MARKUŠ, Jozef: Svetozár Hurban Vajanský. Bratislava: AlleGro, 2016)

Etela Farkašová: Plody piateho ročného obdobia (BENKOVÁ, Viera: Päť ročných období. Ilustroval Jaroslav Šimović. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2016)

Peter Mišák: Nespokojnosť, ale s úsmevom (BELÁK, Blažej: Slovo robí človeka: Glosy o jazykovej kultúre. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015)

Gabriela Rothmayerová: Temný príbeh – alebo temné čerstvé dejiny? (BUDZAK, Dušan: Údolie. Budzak Dušan, 2016)

Jana Judinyová: Spoznaním Vajanského spoznávame seba samých (FORDINÁLOVÁ, Eva: Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Anton Blaha: Úcta prvým právne vzdelaným ženám. (GAJDOŠOVÁ, M. – KERECMAN, P.: Prvé ženy v slovenskej advokácii. Bratislava: Veda, 2015)

Ondrej Kalamár: Hravá výpoveď zrelého muža (ŽANTOVSKÝ, Petr: Zakázané květiny. Křenovice: Nakladatelství Kmen, 2016)

Eva Zelenayová: Za oponou mocnárov (HYKISCH, Anton: Verte cisárovi. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Jaroslav Rezník: Ťažkosťami sa netreba dať zastrašiť (Vznik samostatnej Slovenskej republiky. Zostavil Jaroslav CHOVANEC. Martin: Matica slovenská, 2016)

LITERATÚRA/PREZENTÁCIE/SÚŤAŽ

Boli sme na prezentáciách nových kníh: Zaujímavé čítanie pre všetkých

Štefan Cifra: Anton Hykisch: Verte cisárovi

Drahomíra Pechočiaková: Kolektív autorov: Alexander Dubček, Ladislav Ťažký

Milan Soukup: XXX. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016: Talenty do štvrtého desaťročia

SERVIS

Zo života SSS: Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2017: 1. 1. 1932 – Titus Kolník (85); 3. 1. 1982 – Peter Papšo (35); 6. 1. 1942 – Brigita Šimonová (75); 7. 1. 1967 – Igor Válek (50); 16. 1. 1932 – Milan Polák (85); 23. 1. 1937 – Božena Lenčová (80); 25. 1. 1947 – Michal Záleta (70); 27. 1. 1957 – Ján Fifik (60); 31. 1. 1957 – Peter Švorc (60)

R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi

Slovenské pohľady odovzdali výročné ceny

Z aktuálnych podujatí v Prahe a Trnave

Igor Válek: Literárna súťaž Jána Kollára: Slovenčina v umeleckej podobe

Zlata Matláková: Zastavenie umožňuje počuť i šepot

Jubileum Titusa Kolníka

Ivan Kňaze 70-ročný

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Štefan Moravčík: Moravianska Venuša

Lena Riečanská: Som, aká som!

PREČÍTAJTE SI

Slovenské pohľady 12/2016

Prečítajte si na www.noveslovo.sk  

LiTERÁRIUM

Milan Kupecký: Vianočné myšlienky

Emil Poláčik: Balady: Väčšinovo-poslanecká, Štátnomocenská, Nomenklatúrna

Ľudo Majer: Spod čapice

Ján Čomaj: Holé vety

Ján Kopina: Ženy – od A po Zet

Vlado Javorský: Novoročné poklesky...

Peter Gossányi: Aforizmy

Jozef Bily: Drobničky XXL

Etela Farkašová: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Jana Šimulčíková: Veci a vecičky sveta

Oliver Šabík: Vďaka za vodné dielo

 

Vianočné kresby v čísle: Martin Kellenberger