Nový Literárny týždenník 1 – 2 vyšiel 18. 1. 2017!

18.01.2017 07:10
Literárny týždenník 1 – 2 z 18. januára 2017 prináša:

ÚVODNÍK

Miroslav Bielik, predseda SSS: Otvorme okná dokorán...

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o udalostiach v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016 a o žiaducich zmenách v roku 2017: KEĎ NEBUDEME BUBNOVAŤ, NIČ SA NE ZMENÍ

Anketové otázky: 1. Čo vás zaujalo v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016? 2. Čo zásadné by sa podľa vás malo zmeniť v týchto oblastiach v roku 2017?

Na naketu odpovedali: Jana Borguľová, Pavol Kal, Pavol Holeštiak, Viliam Jablonický, Michal Spišiak, Miloš Čikovský, Etela Farkašová, Pavel Fábry, Gabriel Németh, Margita Ivaničková, Ján Javorský, Milan Kupecký, Lesana Kráľovičová, Marta Hlušíková, Otto Gáťa, Viera Vala Chovičová-Ryšavá, Peter Kasalovský, Jozef Hlušek

AKTUALITY/FINANCOVANIE UMENIA

Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Ľudovít Števko: Slovenská politika veľa vody nenamúti

František Škvrnda: Turbulencie svetovej politiky v roku 2016

FILOZOFIA/ESEJ

Vincent Šabík: Intelektuál ĽUDOVÍT ŠTÚR ako homo politicus:Duch a moc vo svetle Heglovej fenomenológie (III)

OSOBNOSTI/DIVADLO/ARCHITEKTÚRA/FILM

Ján Čomaj: Jubiluje nestor slovenskej teatrológie Dr. MILAN POLÁK

František Karas: Za ANTONOM BALÁŽOM, dlhoročným operetným sólistom Novej scény: Veľký patriot Záhoria

K storočnici známeho slovenského architekta profesora JOZEFA LACKA: Ani po smrti nemá pokoj

Imrich Bariak: ANTON SRHOLEC – Apoštol slovenských bezdomovcov: O človeku, ktorý slúžil ľuďom na okraji spoločnosti

Eduard Grečner: Na margo Removho filmu Richard Müller: Nespoznaný: Pôsobivé dielo

ROZHOVOR

S jubilujúcim literátom IGOROM VÁLEKOM o zmysluplnej tvorivosti aj netvorivej časti reality: Napísané ostáva nad všetkou malosťou (Zhovára sa Peter Mišák)

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Milan Igor Chovan: Titrisov zrod

Katarína Mikolášová: Súmrak otvára nedosnívané sny; Doneck 17. 7. 2014; Vraciaš sa

Maroš M. Bančej: Opičí cirkus; Poetka; Messalina; Akrobatka snov; Klaunka; Morgiana

RECENZIE

Jaroslav Rezník: S presahom na celé Slovensko (LOMENČÍK, Július: Z máľinské túrňi pozerán. Hradište: Miloš Hric, 2016)

Ján Bábik: Kompletné prípady reportéra AZ (JURÍK, Ľuboš: Krimi prípady reportéra AZ. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2016)

Katarína Pucovská: Živé paralely (BENKOVÁ, Viera, a FARKAŠOVÁ, Etela, zost.: Jednozubý úsmev.. Báčsky Petrovec: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Srbsku, 2016, edícia Matičné súzvuky)

Jana Judinyová: Hry života (ŠVENKOVÁ, Viera: Hra o perly. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2016)

Jozef Špaček: Odkliať Vajanského (FORDINÁLOVÁ, Eva: Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia. Martin – Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Ján Čomaj: Pokojný návrat do nepokojných čias (BEŇO, Ján: Stratená romanca. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Ivan Jackanin: Rozšíriť čitateľský priestor (BOBÁK, Milan: Pozvání do podzimu. Preložili Jaroslav Kabíček a Tomáš Vašut. Prešov: Vydavateľstvo Cuper, 2016)

Hana Košková: Utrpenie žien pretavené do poézie (URAMOVÁ, Anna: Biblické ženy. Ilustrácie: Anna Ondrejková. Liptovský Mikuláš: Norami, 2016)

Augustín Maťovčík: Ľubomír Feldek v personálnej typodokumentácii (Ľudmila Rohoňová, zost.: Ľubomír Feldek – Personálna bibliografia. Martin: Slovenská národná knižnica 2016)

NÁZORY/POLEMIKA

Vladimíra Komorovská: Nestrácam nádej...

Ľuboš Jurík: Bob Dylan a Nobelova cena za literatúru

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – február 2017: 6. 2. 1937 – Anton Hupka (80); * 7. 2. 1937 – Pavol Hudík (80); * 16. 2. 1942 – Miroslav Pius (75); * 17. 2. 1957 – Dušan Jarina (60); * 23. 2. 1932 – Anton Hykisch (85); * 27. 2. 1947 – Jozef Daník (70)

Vyznamenanie AUGUSTÍNOVI MAŤOVČÍKOVI

R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi

Anton Blaha: Leikertove Osmičky galaxie

Skalické búdy PAVLA DINKU do svetového múzea v Bordeaux

NEKROLÓGY

Radislav Kendera: Za MARCELOM LALKOVIČOM
Opustil nás ZDENĚK MACHÁČEK

PREČÍTAJTE SI

Slovenské pohľady 1 – 2/2017
Prečítajte si na www.noveslovo.sk

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

František Juriga: Pre tvoje mŕtve oči (Rozmery: 165 x 220 mm, počet strán: 279, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-942-8. Cena: 8,30 €)

Viktor Pelevin: T (Rozmery: 125 x 180 mm, počet strán: 422, mäkká väzba, ISBN 978-80-8061-946-6. Cena: 9,90 €)

Stanislav Háber: Ariadnin dážď nesie absurdity (Rozmery: 125 x190 mm, počet strán: 64, mäkká väzba, ISBN 978-80-8061-958-9. Cena: 3,95 €)

LiTERÁRIUM

Ľudo Majer: Novoročné predsavzatia; Spod čapice

Milan Kupecký: Perly ducha

Ján Grešák: Zádrapky: O rozkoši; O termálnom vrte

Alexander Scholz: Personifikácie: Taktovka; Holubica; Slza

Emil Poláčik: Oválna balada

Zdenka Kalčíková: Zmätkometre; Aforizmus (dvoj)týždňa

Imrich Kupec: Návraty: Spomienky; Príroda; Živý záujem

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Dušan Piršel: Atentáty ako ľudská bolesť

Jozef Hlušek: Je korupcia vyliečiteľná?

 

Kresby v čísle: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi a Vado Javorský