Novembrové Rendezvous

26.11.2019 03:17

S JÁNOM ČARNOGURSKÝM  FRANTIŠKOM MIKLOŠKOM

 

Rendezvous pod schodmi č. 40 dňa 12. 11. 2019 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku odvíjalo v rámci celodennej spomienky usporiadanej KU a mestom Ružomberok na Nežnú revolúciu ako na cestu k demokracii a slobode v bývalom Česko-Slovensku na Slovensku – hosťami stretnutia (besedy) boli hlavní aktéri Sviečkovej manifestácie i novembra 89 – FRANTIŠEK MIKLOŠKO a JÁN ČARNOGURSKÝ.

 

S hosťami (zľava) Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským v Sieni rektorov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Moderujú Katarína Matušková a Radislav Kendera. Foto: archív autora

 

Ján Čarnogurský (* 1. január 1944, Bratislava), JUDr., slovenský advokát a bývalý kresťanskodemokratický politik, pracoval ako advokát v Bratislave (1970 – 1981) a známym sa stal ako právny zástupca náboženských aktivistov a politických disidentov v rámci celého Česko- Slovenska. Sám disident, vydával samizdatový časopis Bratislavské listy (od 1988). Dňa 14. 8. 1989 ho uväznili a obvinili z trestného činu poburovania a z „nepriateľstva k socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu“. Bol prvým podpredsedom federálnej vlády národného porozumenia (10. 12. 1989 – 6. 4. 1990), nadväzne podpredsedom vlády ČSFR (do 27. 6. 1990). Na Slovensku zastával funkciu prvého podpredsedu vlády SR, predsedu Rady vlády SR pre informačnú politiku a masmédiá či predsedu Rady vlády SR pre národnosti a etnické skupiny (1990 – 1991). Neskôr bol predsedom vlády SR (apríl 1991 – jún 1992) a ministrom spravodlivosti SR (1998 – 2002, prvá Dzurindova vláda). Založil Kresťanskodemokratické hnutie, ktorého bol predsedom (1990 – 2000). Je členom Valdajského medzinárodného diskusného klubu, angažuje sa aj v oblasti hospodárskych stykov s Ruskom. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

František Mikloško (* 2. 6. 1947, Nitra) RNDr., matematik a bývalý politik, pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV (1971 – 1983) v oblasti numerickej matematiky a ako robotník (1983 – 1989). Pred rokom 1989 bol disident, aktivista tzv. tajnej cirkvi. Pôsobil medzi vysokoškolskou mládežou a zapájal sa do tvorby samizdatov. Patril k organizátorom tzv. bratislavského Veľkého piatka, významnej pokojnej verejnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej aj pod názvom Sviečková manifestácia, ktorá bola predohrou Nežnej revolúcie. V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu, neskôr sa stal členom Kresťanskodemokratického hnutia (1992). Bol poslancom Slovenskej národnej rady (od 1990), kde pôsobil vo funkcii predsedu (1990 – 1992), a Národnej rady Slovenskej republiky. V úvode odzneli príhovory rektora KU Jaroslava Demka a viceprimátora mesta Ružomberok Michala Lazara a v plnej sále sa prítomní dozvedeli množstvo doteraz nezverejnených informácií. Akciu moderovali Katarína Matušková a Radislav Kendera.

 

S RUŽOMBERSKÝMI AUTORMI KNÍH SO ŠPORTOVOU TEMATIKOU

 

Na 39. pokračovanie populárneho literárneho podujatia Rendezvous pod schodmi dňa 19. 11. 2019 pozvali Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku ďalšie významné ružomberské osobnosti od športového pera.

Autori športovej literatúry (sprava): Pavol Svrček, Jozef Hýroš, Bohumil Motejlek, František Dian, Julián Helko, Marián Bystričan. Foto: archív autora

 

Hosťami boli: JULIÁN HELKO, bývalý primátor Ružomberka v rokoch (1990 – 1994), publicista, ochotník, je autor publikácií Storočnica ružomberského futbalu 1906 – 2006, Na Černovej dobre: spevník černovských piesní, Sto rokov černovskej tragédie 27. 10. 1907 – 2007 a i. JOZEF HÝROŠ, vedúci pracovník v ružomberskej textilke, dlhodobo skúmajúci históriu textilnej výroby v Ružomberku, je cvičiteľ horolezectva 1. triedy, nositeľ Zlatého odznaku IAMES, člen LKRS a spoluautor publikácie História turistiky v Ružomberku (s Pavlom Luptákom). FRANTIŠEK DIAN, bývalý aktívny športovec, funkcionár čs. i slovenského športu, napr. predseda Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu v Bratislave, publicista najmä histórie ružomberského športu, je spoluautorom knihy 80 rokov basketbalu v Ružomberku (s Michalom Domenikom). PAVOL SVRČEK, riaditeľ Centra voľného času Elán v Ružomberku, dlhoročný športový redaktor, v mladosti aktívny atlét, viacnásobný majster Česko-Slovenska v žiackych a dorasteneckých kategóriách, je autor publikácie Tváre ružomberského športu. MARIÁN BYSTRIČAN, bývalý stolnotenisový hráč, uznávaný medzinárodný rozhodca, športový funkcionár, autor literatúry faktu so športovou tematikou, redaktor celoslovenského časopisu Stolný tenis (1994 – 1998), je autor Pamätnice Rybárpoľskeho stolného tenisu (2011). BOHUMIL MOTEJLEK, prozaik a publicista, bývalý člen prvoligového Vzpieračského oddielu Slávia Ružomberok (TJ BZ Ružomberok), s družstvom Ružomberka víťaz 1. SNL vo vzpieraní, bývalý medzinárodný rozhodca a predseda Komisie pre výchovu Slovenského zväzu vzpierania v Bratislave, je autor románu Havraním brkom (2013) so športovou tematikou z prostredia ťažkej atletiky. V besede a rozprave v historickej budove knižnice sa takmer tri hodiny hodnotilo súčasné postavenie športu na Slovensku, jeho priestor na stredných a vysokých školách i v Ružomberku.

R. A. RUŽOMBERSKÝ