NOVÁ UZÁVIERKA SÚŤAŽE Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára je 9. 10. 2022!

01.10.2022 11:59

Uzávierka príspevkov do 30. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého – Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa predlžuje do 9. októbra 2022.
MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS Trenčianskeho kraj