Njegošové stretnuta v Čierne Hore (12. – 17. 11. 2018)

25.11.2018 16:57

V dňoch 12. – 17. novembra 2018 sa uskutočnilo podujatie Njegošové stretnuta v Čierne Hore, ktorého sa zúčastnili zo Slovenska Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Miroslav Demák a Štefan Kuzma

Po prílete do Podgorice ich na letisku čakal Mato Uljarević, syn básnika Radomira Uljarevića, ktorému M. Demák do slovenčiny preložil knihu básní Čierna skrinka, a ktorý ich zaviezol nás do starého hlavného mesta Čiernej Hory Cetinje.

Obed však prerušili, aby sme Hostia zo Slovenska pozdravili  účastníkov Njegošových stretnutí tým, že prečítali svoje básne (každý ich čítal v slovenčine a M. Demák aj v preklade do srbčiny).

M. Bielik odovzdal metropolitovi srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore Amfilohijovi (Radovićovi) slovenské vydanie Proglasu. Pri ďakovnej reči, metropolita Amfilohije spomenul dobré vzťahy našich dvoch národov – Čienohorcov a Slovákov – a zdôraznil, že po šestnástich replikách kaplnky na Lovćene, v ktorej bol pochovaný najväčší srbský básnik a vladyka Čiernej Hory Petar Petrović Njegoš, sedemnásta sa buduje na východnom Slovensku.

V pondelok 12. 11. večer sa uskutočnila prezentácia prekladov Njegošovho diela Luča mikrokozma do ruštiny (Iľja Čislov) a do rumunčiny (Ljubica Rajkićová) a spevu Gorski vijenac do bulharčiny (A. Romanov).Všetci prítomní básnici potom prečítali po jednej svojej básni. Večer bolo stretnutie s obecenstvom v priestoroch Matice srbskej v Podgorici. M. Demák predstavil svoje cestopisy vydané v srbčine pod názvom Ktorá rieka nemá prameň? a ako osvetlil, odpoveďou na otázku z jeho knihy, je to rieka Drina, ktorá nemá prameň, lebo vzniká v Čiernej Hore spojením riek Piva a Tara.

V utorok 13.11. sa promócia spomínaných prekladov konala v chráme Jovana Vladimira v meste Bar. Je to najväčší pravoslávny chrám v Čiernej Hore a druhý najväčší v Srbskej pravoslávnej cirkvi (najväčší je Chrám Sv. Savu v Belehrade). Zaujímavosťou chrámu v Bare je kaplnka Sv. Rastislava, kniežaťa veľkomoravského a Sv.  Ľudmily „česko-srbskej“. V krypte tohto chrámu je aj veľká miestnosť, v ktorej sa konajú kultúrne podujatia. Tam všetci traja hostia zo Slovenska znova čítali svoje básne (zasa autori po slovensky, a M. Demák v preklade do srbčiny).

V stredu 14. 11. s časťou účastníkov Njegošových stretnutí, ktorí zostali v Čiernej Hore, šli M. Demák a Š. Kuzma na čítačku do mesta Nikšić. Predtým všetci navštívili kláštor Župa nikšićská, v ktorom mníšky maľujú ikony a kaligrafickým písmom vytvárajú nádherné artefakty. Žiaľ, nijaká z ikônsa nedala kúpiť, lebo všetky, čo maľujú, sú vopred objednané. Zaujímavý

bol aj večer, počas ktorého účastníci z Kosova vyhlásili, že by ich život bol ešte oveľa ťažší, keby im nepomáhali práve organizácie a občania zo Slovenska.

M. Demák so Š. Kuzmom vo štvrtok 15. 11. navštívili mestá Kotor a Tivat a v piatok 16. 11. 2018 mali čítačku v kníhkupectve Slovo obodsko. Čítačku organizoval Slovák Michal Spevák, ktorý je predsedom spolku Čiernohorsko slovenské priateľstvo. Š. Kuzma čítal svoje básne a M. Demák predstavil dve knihy cestopisov Takmer niečoKoja reka nema izvor. S nimi vystupoval aj Radomir Uljarević, lebo tam prvýkrát v Čiernej Hore prezentovali jeho knihu vydanú v slovenčine. Okrem obecenstva boli prítomní až dvaja slovenskí veľvyslanci: Roman Hlobeň (veľvyslanec v Čiernej Hore) a Martin Bezák (veľvyslanec v Macedónsku). Obom veľvyslancom a Michalovi Spevákovi hostia zo Slovenska odovzdali po balíku slovenských kníh.

Miroslav Demák, Štefan Kuzma

 

 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia.