Nikolaj Starikov o geopolitike v Bratislave

06.02.2016 12:00

V minulých dňoch zavítal do Prahy a Bratislavy NIKOLAJ STARIKOV, spoločensky angažovaný ruský  postkomunistický intelektuál, vedec, historik a politológ. Od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vydal vlani knihu Geopolitika, ktorá sa stretla v odborných kruhoch s veľkým ohlasom.

V Bratislave sa s N. Starikovom stretol riaditeľ VSSS Roman Michelko a podpredseda SSS Pavol Dinka. Diskutovali spolu o aktuálnych otázkach svetovej a ruskej politiky, o vzájomných kultúrnych kontaktoch i o jeho novej knihe Moc (2016). Na pôde Klubu Nového slova (2. februára 2016), kde prezentovali jeho publikáciu Geopolitka: Ako sa to robí, besedoval hosť o zložitých problémoch medzinárodných vzťahov a kríze západnej civilizácie.

-ka-

Obálka publikácie Nikolaja Starikova Geopolitka: Ako sa to robí, ktorú vydalo v roku 2016 Vydavateľstvo SSS

(Uverejnené 6. 2. 2016)