Nezbedné príbehy Lea Moravčíka (1. 8. 2020)

03.08.2020 15:13

Slovenský spisovateľ a publicista Leopold Moravčík, člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (SSS), jeden z najlepších česko-slovenských politických komentátorov a redaktorov, prežíva v ostatnom desaťročí mimoriadne plodné obdobie na poli literatúry. Nielenže potešuje svojich čitateľov knižkami literatúry faktu, otvárajúc im dokorán celý svet, ale žne za svoje knihy aj jednu cenu za druhou – o. i. je nositeľom Ceny primátora mesta Ružomberok, Medzinárodnej ceny E. E. Kischa, Ceny SSS či Osobitnej ceny – Special Book Award of China, ktorú si prebral v minulom roku v Pekingu.

Svoj ďalší umelecký rozmer L. Moravčík predstavil 1. augusta 2020, keď vstúpil na pole krásnej literatúry. Stalo sa to v Kúpeľnej dvorane – Pizzerii Oliviero v Kúpeľoch Lúčky pri Ružomberku.

 

Z privítania knihy Nezbedné príbehy (zľava): Viliam Matula, p. Moravčíková (manželka autora), autor Leo Moravčík, Zuzana Katrušinová, Ružena Janiglošová a Radislav Kendera. Foto: archív autora

Sám autor, za účasti riaditeľky vydavateľstva Perfekt (ktoré knižku vydalo) Zuzany Katrušinovej a autora malieb na obálke Viliama Matulu, priblížil svoju knižku krátkych poviedok – skutočných príbehov s názvom Nezbedné príbehy, ktoré sa v priebehu dejín obce odohrali na jej pôde. Humorno-vážne príhody, brilantne literárne spracované, odhaľujú nielen myslenie ľudí z Lúčok v tej-ktorej dobe na pozadí príbehu, ale vysielajú aj odkaz. Odkaz, z ktorého sa konzument Moravčíkových slov môže poučiť. Prierezom knihy sa prelínajú príbehy jednotlivcov i celých rodín z Moravčíkovho rodiska – Lúčok. Prekladá ich históriou priestoru a názvoslovia chotára, kde vznikli, ale aj jazykovými a rečovými úskaliami Lúčanov. A tie potvrdzuje na rozličných skutočných príkladoch v krátkych glosách, aby ukázal, koľko vtipných situácií prináša život aj v tejto oblasti. Kniha je ilustrovaná dobovými fotografiami Liptovského múzea v Ružomberku a výtvarnými prácami VILIAMA MATULU a ĽUDOVÍTA VRZGULU.

Uvítanie nového diela do života odmoderoval sám autor. Ukážku z knižky predniesla spisovateľka Ružena Janiglošová, rod. Moravčíková (sestra Lea Moravčíka), a hovorené slovo prekladali hudobné vstupy Lúčanských hudcov pod vedením Vlada Struhára.

Príjemné stretnutie sa nieslo v neformálnej atmosfére pri dobrej hudbe, pizze a kvalitnom víne a nechýbala samozrejme ani autogramiáda. Z hostí spomeňme aspoň starostu obce Lúčky Branislava Hrbčeka, hlavnú kontrolórku Martu Bočekovú, predsedu Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Radislava Kenderu, či ďalších sponzorov – okrem Obecného úradu a Kúpeľov Lúčky – Jána Maranku (hostinec Fajka v Lúčkach) a Jána Plávku (firma Tajana).

R. A. RUŽOMBERSKÝ