Nevšedné stretnutie s poéziou Eleny Cmarkovej

11.12.2015 21:22

V adventnom čase potešila obyvateľov mesta pod Urpínom prezentácia dvojjazyčnej básnickej zbierky – v anglicko-slovenskej verzii sa predstavila poézia Banskobystričanky Eleny Cmarkovej, členky Spolku slovenských spisovateľov a literárneho klubu LITERA 2.

Nie každodenná udalosť mala svoj začiatok ešte v minulom roku, keď sa poetka stretla s básnikom Jánom Karšaiom, Slovákom žijúcim už dlhé roky v kanadskom Vancouveri. Na Slovensku predstavil svoju poéziu, no zaujala ho aj tvorba prítomnej Eleny Cmarkovej, ktorá doteraz vydala štyri básnické zbierky – Istoty (2004), Známky (2005), Jesienky (2008) a Hranice (2014).

Zľava Dr. Roman Hradecký, Elena Cmarková a prof. Vladimír Patráš

Do udalostí zasiahla aj ďalšia zaujímavá osobnosť spoza oceánu. Už dlhé roky je totiž  pevným mostom medzi Slovenskom a kanadskými Slovákmi rev. Dušan Tóth spolu s manželkou Valikou. Jeho živý kontakt a časté osobné kontakty stáli za pozvaním banskobystrickej poetky Eleny Cmarkovej do Toronta. Spolu s básnikom Jánom Karšaiom boli v nedeľu 12. apríla t. r. hlavnými aktérmi literárneho a hudobného pásma Koncert pre dva nástrojePapermil Theatre, ktoré pripravilo Torontské slovenské divadlo. Básnik Ján Karšai a poetka Elena Cmarková vedeli preklenúť geografickú vzdialenosť univerzálnosťou umeleckého slova a predstaviť sa v súzvuku pocitov, ktoré napĺňajú každého čo len trochu citlivého človeka. Následne je toho dôkazom nová knižka Eleny Cmarkovej Certainties/Istoty. Do angličtiny verše poetky preložil Ján Karšai, knižka vyšla vo vydavateľstve Canadian Dramatic Arts Foundation  Toronto v spolupráci s A grafik Banská Bystrica.

A tak tu bola vo štvrtok 10. decembra vzácna príležitosť privítať zaujímavý edičný počin v preplnenej spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice – podujatie pripravili Literárne a hudobné múzeum, odbočka Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorke a jej básnickej zbierke zaželali šťastnú cestu k čitateľom prof. Vladimír Patráš a Dr. Roman Hradecký, obaja boli pri zrode poetkinej prvotiny Istoty.

JANA BORGUĽOVÁ

Foto: archív ŠVK –LHM