Navždy nás opustil JURAJ SARVAŠ, charizmatický človek, výnimočný slovenský herec, recitátor, scenárista, režisér, pedagóg, osvetový činovník a národovec, člen Spolku slovenských spisovateľov

20.06.2023 14:35

Posledná rozlúčka s Jurajom Sarvašom bude v sobotu 24. júna 2023 o 13.00 hod. v ev. a. v.  Chráme Božom na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici.