Navždy odišiel slovenský scenárista, spisovateľ, filmový teoretik a vysokoškolský pedagóg IVAN STADTRUCKER, člen SSS

26.05.2017 16:43

Po dlhej ťažkej chorobe zomrel v piatok 26. 5. 2017 profesor Ivan Stadtrucker (* 22. 1. 1935 Krupina), prof., Ing., CSc., slovenský scenárista, spisovateľ, prozaik, esejista, dramaturg, režisér, zvukový technik, filmový vedec a teoretik, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Slovenskej televízie, priekopník a spoluzakladateľ slovenskej filmovej vedy a vedy o audiovizuálnych umeniach, člen Spolku slovenských spisovateľov,  ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil kultúrny život na Slovensku, a to tak vo sfére televízneho vysielania a masmediálnej teórie, ako aj vo sfére umeleckej tvorby. Agentúru SITA o tom informovala dcéra zosnulého Andrea Ostrihoňová.

(Zroj: SITA, 26. 5. 2017)

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme rodinným príslušníkom, priateľom i známym zosnulého Ivana Stadtruckera, ktorý bol členom SSS, prispievateľom i priaznivcom LT, úprimnú sústrasť. Slovenská verejnosť v ňom stráca jedinečnú tvorivú osobnosť – o to väčšmi, že jeho celoživotný vklad do nášho verejného života, najmä v oblasti rozvoja našej mediálnej sféry, vysokého školstva i do klenotnice slovenskej kultúry a literatúry, žiaľ, dodnes, nie je dostatočne zhodnotený.

 

PREČÍTAJTE SI REPREZENTATÍVNY MEDAILÓN: Ivan Stadtrucker (* 22. 1. 1935 – † 26. 5. 2017)