Navždy nás opustila autorka literatúry pre deti a mládež, poetka DAGMAR WAGNEROVÁ-ŠKAMLOVÁ, členka Spolku slovenských spisovateľov

16.10.2020 16:10

Zo sekretariátu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sme dostali smutnú správu, že dňa 11. októbra t. r. nás navždy opustila autorka literatúry pre deti a mládež, poetka Dagmar Wagnerová, vyd. Škamlová, členka SSS.

 Dagmar Wagnerová, Mgr., spisovateľka literatúry pre deti a mládež, poetka, prozaička, novinárka, redaktorka, sa narodila 16. 1. 1939 v Bratislave. Študovala na Jedenásťročnej strednej škole (1953 – 1956). Absolvovala odbor novinárstvo (1956 – 1961) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka závodného časopisu (1960), redaktorka časopisu Slovenka (1960 – 1999), od 1999 na dôchodku. Jej manžel bol básnik a redaktor Ján Škamla.

Publikačne bola činná od začiatku šesťdesiatych rokov v Mladej tvorbe a v časopisoch pre deti Zornička a Ohník. Debutovala zbierkou veršov pre menšie deti Pávie oko (1966).  Ďalšie zbierky básní pre deti: Kúzelný klobúk (1971), Dobrodružstvo so slnkom (1979). Pre menšie deti napísala leporelá Staviam, staviam dom (1981), Všetko letí, čo má krídla (1982), pre staršie deti knihy Hviezda a kahanček (1981), Pán Čihi a slečna Hota (1984). Napísala aj zbierku subjektívnej lyriky Horúčosť (1971), s odstupom času jej vyšla zbierka Básničková babka (2003). Bola dlhoročnou členkou SSS a aktivistkou i funkcionárkou Feminy – Klubu slovenských spisovateliek.

Pozostalým zosnulej, jej priateľkám-spisovateľským kolegyniam i všetkým známym vyjadrujeme v mene vedenia SSS a redakcie Literárneho týždenníka, ktorého bola prispievateľkou, hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Foto: Štefan Cifra

(Zdroje: e-mail, in: sekretariát SSS; Dagamr Wagnerová, in: LIC, www.litcentrum.sk)