Navždy nás opustila slovenská spisovateľka Marína Čeretková-Gállová, aktívna členka SSS

26.10.2017 20:30

PREČÍTAJTE SI exkluzívny pamätný medailón: MARÍNA ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ (†)

V nedeľu 22. 10. nás navždy opustila vo veku 86 rokov Marína Čeretková-Gállová (* 26. 9. 1931 v Zbehoch), slovenská spisovateľka, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, redaktorka, dramaturgička, autorka rozhlasových pásiem, hier i televíznej hry, členka Spolku slovenských spisovateľov a jeho odbočky v Nitre.

Narodila sa v deväťdetnej rodine drobného živnostníka. Študovala na Dievčenskom gymnázium v Nitre (1942 – 1950), kde aj maturovala. Začala študovať odbor slovenčina – dejepis  (1950) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no o rok na základe anonymov ako „nábožensky nevyrovnaná“ musela odísť zo školy do výroby. Neskôr ako „úderníčka“, ktorá plán plnila „nad 100 percent“ dostala kladné odporúčanie zo závodu a ako „očistená a prevychovaná“ sa na FF UK vrátila (1953) a štúdium dokončila (1957). Od gymnaziálnych čias recitovala a písala poviedky. Po vydaji sa odsťahoval do Košíc, kde sa zamestnala v Čs. rozhlase ako redaktorka literárno-dramatickej redakcie (1958) a začala písať rozhlasové pásma i dramatické diela. Debutovala knihou noviel Koniec líšky (1962), po ktorej nasledovalo ďalších šesť prozaických diel (do roku 1970). V období roku 1968 sa angažovala vo viacerých sférach života, pôsobila ako tajomníčka Východoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov, redaktorka literárnej redakcie či externá šéfredaktorka kultúrno-spoločenského časopisu Realita, podporovala obrodný proces a Alexandra Dubčeka. V časoch normalizácie neprešla ako nestraníčka previerkami a musela rozhlas opustiť (1970). Po siedmich rokoch zákazu publikovať, jej publikačné možnosti pomohol vytvoriť riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik. Tak jej vyšiel román Jednooký (1978), po presťahovaní do Nitry (1979), kde mala takisto problémy so zamestnaním, prozaické knihy Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej (1982), Cudzie deti (1983) a Úraz (1987). Tretie obdobie tvorby začínala po roku 1989 ako takmer 60-ročná a vydala ďalších šesť epických diel: Uniesť si svoj kríž (1993), Anjelik (1994), Koniec hastrmana (1999), Ženskými očami (2001), trojnovelu Návraty (2004), knihu Trinásta komnata: Príbehy zo štyroch truhlíc (2010) a naostatok Cyklus siedmich poviedok O tebe a o mne (2015). Po novembri 1989 sa v Nitre angažovala v odbočke Spolku slovenských spisovateľov, Dome Matice slovenskej i v Literárnom klube Janka Jesenského. Za svoju tvorbu získala Poctu ministra kultúry SR za invenčné spracovanie súčasnej problematiky v žánri umeleckej prózy ako aj rozhlasovej a televíznej tvorby (1998) či Cenu mesta Nitry za celoživotné dielo (2002). Krajská knižnica Karola Kmeťku vydala jej Personálnu bibliografiu (2007) a nitrianska odbočka SSS publikáciu Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej (2009). Posledná rozlúčka s Marínou Čeretkovou-Gállovou sa uskutočnila v stredu 25. 10. na mestskom cintoríne v Nitre. Rodinným príslušníkom, priateľom a spisovateľským kolegom pani Maríny v mene vedenia SSS i Literárneho týždenníka vyjadrujeme hlbokú sústrasť.

Redakcia