Navždy nás opustil TITUS KOLNÍK, významný slovenský archeológ, člen SSS – rozlúčka bude 1. 12. 2017 o 13. hod. v Nitre

29.11.2017 13:29

Riaditeľstvo Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied

s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 27. novembra 2017 vo veku nedožitých 86 rokov zomrel PhDr. Titus Kolník, DrSc., popredný odborník na dobu rímsku, dlhoročný pracovník, funkcionár a čestný člen nášho ústavu, šéfredaktor Slovenskej archeológie, člen Učenej spoločnosti SAV a nositeľ mnohých ocenení a vyznamenaní.

Naše pracovisko i celá slovenská a európska archeologická obec v ňom stráca skvelého odborníka a inšpiratívnu osobnosť, jeho najbližší spolupracovníci zároveň aj obetavého a charakterného človeka.

Rozlúčka so zosnulým sa bude konať v piatok 1. 12. 2017 o 13. hod. v Nitre v obradnej sieni na cintoríne na Cabajskej ceste.

Riaditeľ a zamestnanci Archeologického ústavu SAV

 

xxx

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka:

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí vynikajúceho slovenského archeológa PhDr. Titusa Kolníka, DrSc., ktorý bol aj členom Spolku slovenských spisovateľov a stálym prispievateľom a čitateľom Literárneho týždenníka. Slovenská kultúrna verejnosť v ňom stráca aj jedinečného odborníka a vzdelanca dokladajúceho tak starobylosť osídlenia územia Slovenska, ako aj kontinuálnosť osídlenia slovenského etnika na našom území od najstarších slovanských čias – cez časy kniežaťa Pribinu, veľkomoravské obdobie, vrátane pozvania sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda vladárom Rastislavom na naše územie a ich pôsobenia medzi našimi predkami, ako aj po vzniku uhorského štátu – až po súčasnosť.

Vedenie SSS a redakcia Literárneho týždenníka vyjadrujú úprimnú sústrasť smútiacej rodine, príbuzným, priateľom i kolegom PhDr. Titusa Kolníka, DrSc. Česť jeho pamiatke!