Sme radi, že  navštevujete webové stránky Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka: Pozreli ste si vyše 1 100 000 stránok SSS

16.10.2022 13:58

Od 1. januára 2022 do dnešného dňa ste si pozreli vyše 1 150 000 stránok Spolku slovenských spisovateľov a vy­še 730 000 stránok Literárneho týžden­níka.

Na stránkach SSS sme zaznamena­li vyše 275 000 a na stránkach LT vy­še 180 000 návštev.

Ďakujeme za vašu priazeň.

Redakcia