NA SLOVÍČKO O SLOVE 10. marca v Nitre – POZÝVAME

08.03.2015 19:21

Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Mestom Nitra, Katedrou slovenského jazyka a Katedrou slovenskej literatúry FF UKF v Nitre pozýva na čítanie z vedeckých diel a prehľad tvorby NA SLOVÍČKO O SLOVE – Gravitácia rozprávky a metamorfózy detského aspektu vo vedeckom bádaní prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc. v utorok 10. marca 2015 o 16.00 hod. v Nitrianskej synagóge; odborná garantka podujatia doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.