Na Národnom výstupe na Kriváň – s prezentáciou knihy PETRA VRLÍKA

04.09.2019 09:00

Tohtoročný Národný výstup na Kriváň 17. augusta 2019 organizátori venovali 100. výročiu založenia Tatranského spolku turistického, ktorý sídlil v Liptovskom Mikuláši. Jeho prvým predsedom bol Kornel Stodola, priekopník lyžovania na Slovensku. Výstup spojili so 160. výročím narodenia svetového vedca Aurela Stodolu, liptovskomikulášskeho rodáka. Bol vynálezcom parnej turbíny a jeho prednášky na univerzite v Zürichu navštevoval aj Albert Einstein.

Po výstupe na Kriváň bol v autokempingu v Račkovej doline slávnostný program s táborákom. V úvode predniesol báseň o Kriváni od Rehora Urama Podtatranského predseda KR MS Milan Stromko. Zástupcovia organizátorov priblížili históriu národných výstupov na Kriváň a vyzvali prítomných, aby pokračovali v odkaze štúrovcov a upevňovali svoj vzťah k rodnému Slovensku. Členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény z Liptovského Mikuláša sa predstavili vtipnou scénkou Zbojnícky prepad.

V závere podujatia uviedli do života najnovšiu knihu spisovateľa, dramatika, dlhoročného matičiara a člena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Petra Vrlíka Rozprávanie o Kriváni. Literárny kritik a člen SSS Štefan Packa predstavil autora a uviedol, že širokospektrálny pohľad na Kriváň a jeho okolie je najcennejšou devízou knihy.

Úvod knihy patrí faktografickým údajom a autor neopomenul ani zaujímavé skutočnosti o dolinách pod Kriváňom: Mengusovskej, Kôprovej a Važeckej. Slovom i obrazom predstavil aj obce spod Kriváňa: Hybe, Važec, Štrba, Východná a Pribylina. Dominantnou kapitolou je história národných výstupov na Kriváň. V nej zaujmú historky o najrôznejších osobnostiach, ktoré vystúpili na legendami opradený Kriváň. Z umeleckého pohľadu venuje autor rozsiahly priestor ľudovým piesňam, ospevujúcim Kriváň. Upozorniť treba aj na kapitoly Kriváň na notovom papieri, Kriváň vo výtvarnom umení, Kriváň básnickým perom a Kriváň pohľadom prozaikov. V bohatej obrazovej prílohe zaujmú umelecké i dokumentárne fotografie (čiernobiele i farebné) od Karola Špánika, Ivana Bubelínyho, Jána Kamiena a Jozefa Školeka. Knihu vydalo vydavateľstvo GEORG v Žiline.

Vynikajúci francúzsky horolezec Gaston Rébuffat napísal: „Aby človek dobre videl, nestačí otvoriť oči, predovšetkým treba otvoriť srdce!“ Kniha Petra Vrlíka Rozprávanie o Kriváni otvára čitateľom oči vo vzťahu k našej krásnej slovenskej prírode a srdce k našej národnej histórii.

ANDREJ VRBICKÝ

 

(Zdroj: Vrbický, Andrej: Na Národnom výstupe na Kriváň. In: In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 29 – 30 (4. 9. 2019), ISSN 0862-5999, s. 15.