Pozvánka na MULTIŽÁNROVÉ PODUJATIE II. – v pondelok 26. júna 2023 o 16,30 h – v priestoroch MS na Grösslingovej 23 v Bratislave – UŽ ZAJTRA

22.06.2023 06:10
Vážení spisovatelia, umelci, vedci, milovníci umenia, literatúry, hudby,
SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAM NA PODUJATIE,
ktoré sa uskutoční v pondelok 26. júna 2023 v priestoroch bratislavskej Matice na Grösslingovej 23.
Všetky informácie sú k dispozícii na priloženom plagáte...
 
Výtvarný odbor Matice slovenskej oceňuje za prítomnosti predsedu Matice slovenskej troch významných umelcov: Mariána Polonského, Andreja Smoláka a Emila Semanca. 
Komentovanú výstavu Galérie Matice slovenskej uvedie predseda VO MS Dr. Ladislav Skrak. 
Spolok slovenských spisovateľov v koordinácii so Slovenským literárnym ústavom hostia dvoch spisovateľov: Alexandra Halvoníka a Jána Tazberíka
Hudobnú časť vyplní multižánrový umelec Adam Faun Magula 
Prvý krát pripájame aj filmovú zložku a to v podobe najnovšieho matičného dokumentárneho filmu HURBAN III.
 
Na podujatí sa tiež bude dať zakúpiť kniha CLEMENTIS & MINÁČ (limitovaná edícia)
 
Prajem všetko dobré,
s pozdravom
PhDr. Lukáš Perný, PhD.,
podpredseda Spolku slovenských spisovateľov,
 
vedecko-výskumný pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej
predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského; 
zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov