DUŠAN MIKOLAJ s hosťom sklárom STANISLAVOM MELIŠOM: „Urob niečo, čo sme ťa neučili“

10.12.2022 17:31

Dňa 23. 11. 2022 v Bratislave pripravil Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej  podujatie DUŠAN MIKOLAJ s hosťom sklárom STANISLAVOM MELIŠOM spojené s prezentáciou knihy D. Mikolaja Urob niečo, čo sme ťa neučili, ktorú vydal SSS v roku 2022.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Rozhovory so spisovateľmi v Knižnici slovenskej štátnosti v Dome Matice Slovenskej a moderoval ho Lukáš Perný, podpredseda SSS a pracovník MS, s Jozef Mikloškom. S úvodným slovom o knižnej tvorbe a redakčnej práci v Literárnom týždenníku (LT) – najmä z hľadiska prezentácie autorov a diel klasického i moderného slovenského výtvarného umenia predniesol tajomník SSS a šéfredaktor LT Štefan Cifra, ktorý poďakoval D. Mikolajovi za obetavú prácu v prospech slovenského umenia. Za MS vystúpil Peter Schvantner, riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS. Prítomným sa na záver prihovoril aj predseda SSS Boris Brendza. Súčasťou podujatia bolo aj spevácke vystúpenie syna a vnučky J. Mikloška.

J. Mikloško a L. Perný vyspovedali autora D. Mikolaja a osobitne významného austrálskeho sochára, slovenského krajana S. Miliša, ktorý odpovedal na otázky o svojich začiatkoch, tvorivých vzopätiach a úspechoch v Austrálii i inde vo svete prekrásnou rýdzou slovenčinou. Vyznal sa aj zo svojho vzťahu k starej vlasti, Slovensku, no, ako uviedol, dnes už celú rodinu má v Austrálii, kde sa mu narodili deti a vnúčatá, a tak jeho domovom je miesto, kde desaťročia žije a tvorí, aj keď na Slovensko sa vždy vracia rád a má k nemu nezameniteľný vzťah.

Umelecký sklár Stanislav Meliš 

Nasledoval voľná diskusia so spisovateľom D. Mikolajom a sochárom S. Melišom, ktorý prítomných pohostil austrálskym vínom.

ŠTEFAN CIFRA
Foto: autor

Lukáš Perný (vľavo), Jozef Mikloško, Stanislav Meliš, Dušan Mikolaj