Memorandum konferencie Cesta k mieru – PODPORA

24.03.2015 07:42

PODPORA VÝZVY SSS A MEMORANDA Z KONFERECIE CESTA K MIERU:

Na konferencii CESTA K MIERU iniciovanej Nemecko-ruským fórom a Nemecko-ukrajinským fórom, ktorá sa uskutočnila sa 6. – 7. marca 2015 v Košiciach pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica jej účastníci prijali toto záverečné memorandum:

Stáročia sa Rusko a Ukrajina nachádzali v spoločnom historickom priestore. V 20. storočí boli spoločne postihnutí obsadením a vojnou a rodiny trpeli pod spoločným nepriateľom. Sedemdesiate výročie konca II. svetovej vojny pripomína spoločne uskutočnené oslobodenie a predsa sa oba štáty ocitli na začiatku 21. storočia v konflikte záujmov, ktorý sa medzitým vyvinul do novej vojenskej konfrontácie v Európe. Rokovaniami v Minsku z 12. februára 2015 (Minsk 2) sa dosiahol pokoj zbraní, ktorý teraz treba zastabilizovať, aby vyústil do trvalého mieru. Trpiacimi v dôsledku vojnovej konfrontácie sú predovšetkým civilné obyvateľstvo Ukrajiny, príbuzní tisícok mŕtvych obetí, viac ako desaťtisíc zranených a milióny utečencov. Obnova miest a dedín vo vojnových oblastiach bude trvať roky a bude mať vysoké náklady. Hospodársky stabilná Ukrajina sa musí stať centrálnou agendou. Mierový apel z Košíc je výzvou z radov občianskej spoločnosti Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Slovenska.

Konferencia vyzýva všetky zúčastnené strany konfliktu:

1. na úplné ukončenie všetkých bojových aktivít a presadenie dohôd z Minska,

2. na vzdanie sa agresívnej rétoriky v politike, v spoločnosti, médiách a sociálnych sieťach,

3. na všeobecnú podporu práce OBSE, aby sa zvládli na túto organizáciu prenesené úlohy.

Zhodujeme sa na tom:

1. že v Košiciach naštartovaný proces bude pokračovať ďalšími konferenciami a projektmi za účasti zástupcov občianskych spoločností, aby sa prerokovali okrem iného otázky utečencov, humanitárnej pomoci a obnovy,

2. že rusko-ukrajinské stretnutia občanov možno uskutočňovať v rámci dialógu medzi komúnami, napríklad vo forme konferencií o partnerstvách miest a stretávaní expertov,

3. že podporujeme návrh mierotvorného dialógu sprostredkovaného účasťou religióznych organizácií, ako aj tvorcov umenia a kultúr.

 

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov vyzýva všetkých umelcov, literátov, kultúrnych pracovníkov, všetkých občanov, aby sa v záujme ušľachtilých demokratických princípov, zachovanie mieru, slobody a ľudskej dôstojnosti podporili Výzvu Spolku, ako aj memorandum z košickej konferencie. Svoj súhlas môžete vyjadriť na adrese www.spolok--slovenskych-spisovatelov.sk.

PODPORA MEMORANDU SA DÁ VYJADRIŤ TU!

 

(In: Literárny týždenník 11 – 12/2015, s. 2)

 

Externý zdroj:

Konferencia podporila občiansky dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom [online]. In: Teraz|Regióny. [Citované 23. 3. 2015]. Dostupné na internete: TU.