Medzinárodné literárne stretnutie v Srbsku

30.09.2022 12:05

V tretí septembrový víkend sa uskutočnilo v hlavnom meste Republiky Srbskej (Bosna a Hercegovina) Banja Luke už 7. medzinárodné literárne stretnutie účastníkov z Bulharska, Čiernej Hory, Francúzska, Kanady, Kosova, Macedónska, Maďarska, Srbska, Slovinska a Slovenska. Vďaka jedinému slovenskému delegátovi – Gustávovi Murínovi – zazneli pri otváracom ceremoniáli aj verše o Miroslava Válka zo skladby Slovo. Miestnych vybraných básnikov viedol predseda Asociácie spisovateľov Republiky Srbskej Predrag Bjelošević. Pre nás je poučné, že väčšina účastníkov boli buď literáti píšuci v daných krajinách po srbsky, alebo prekladatelia zo srbčiny. Rovnakou platformou na šírenie slovenskej literatúry a vzájomnej medzinárodnej spolupráce bola u nás, žiaľ, zaniknutá medzinárodná Tatranská literárna jar. Jej obnova by nás vrátila na literárnu mapu Európy...

(gm)

Spisovatelia – účastníci 7. medzinárodné literárne stretnutie účastníkov v hlavnom meste Republiky Srbskej (Bosna a Hercegovina) Banja Luk