V súťaži o medzinárodné ceny EGONA ERWINA KISCHA uspeli aj členovia SSS

01.10.2019 19:40

V priestoroch zámku českého mesta Letohrad, mesta literatúry faktu, sa uskutočnilo 25. septembra 2019 tradičné slávnostné odovzdávanie medzinárodných cien súťaže Egona Erwina Kischa, tentoraz už 28. ročníka, za najkvalitnejšie diela literatúry faktu vydané v roku 2018 na Slovensku i v Čechách.

Pohľad na účastníkov slávnosti. V prvom rade (sprava): Petr Žantovský, Pavol Dinka, Jozef Leikert a Blanka Láničková.

 

Na slávnosti sa zúčastnili starosta Letohradu Petr Fiala, predsedníčka Klubu autorov literatúry faktu Českej republiky Blanka Láničková, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku Jozef Leikert a ďalší hostia.

Spomedzi českých autorov hlavnú cenu získala Miroslava Poláková za knihu Měli odvahu žít I, II (Praha, Academie).

Spomedzi slovenských autorov hlavnú cenu udelili prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi za najnovšiu spomienkovú knihu Schody návratov (Bratislava, Axis Media, cenu mu odovzdajú na osobitnej slávnosti v Bratislave, pretože v deň vyhlasovania výsledkov sa laureát, ktorý je členom SSS,  zúčastnil na prezentácii nemeckého prekladu tejto knihy v meste Wuppertal, Nemecko). Medzinárodné ceny Egona Erwina Kischa získali zo Slovenska: Pavol Vitko a kol.: Pokoriteľ Alsterufera/The Humiliator of the Alsterufer (Bratislava, Vojenská podporná nadácia), Martin Vašš: Medzi snom a skutočnosťou (Bratislava, Marenčin PT), Zlatá bohéma (Bratislava, Marenčin PT), takisto člen SSS Dalimír Hajko: Literatúra faktu Jozefa Leikerta (Bratislava, VEDA), Ján Beňuška – Vladimír Bahýl: Banskobystrické kiná v čase – čas v kinách (Banská Bystrica, o. z. Zaživa na amfiteátri), člen SSS Pavol Dinka a Petr Žantovský za spoločnú knihu Slovensko-české a česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy (Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov).

Dalimír Hajko pri preberaní ceny

 

Oceneným úprimne blahoželá vedenie Spolku slovenských spisovateľov i redakcia Literárneho týždenníka.

-red-

Foto: Miroslav Póša

 

Bibliografický odkaz:

Ceny EGONA ERWINA KISCHA. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 33 – 34 (2. 10. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2.