Medzinárodná cena Egona Erwina Kischa PAVLOVI DINKOVI

16.09.2022 11:06

V priestoroch zámku českého mesta Letohrad, mesta česko-slovenskej literatúry faktu, sa uskutočnilo 14. septembra 2022 tradičné slávnostné odovzdávanie medzinárodných cien súťaže Egona Erwina Kischa, tentoraz už 31. ročníka, za najkvalitnejšie diela literatúry faktu vydané v roku 2021 na Slovensku i v Čechách. Nositeľmi ceny sú piati slovenskí a piati českí autori. Na slávnosti sa zúčastnili starosta Letohradu Petr Fiala, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku Jozef Leikert, predseda Klubu autorov literatúry faktu Českej republiky Stanislav Tumis a ďalší hostia.

 

Pavol Dinka si preberá diplom z rúk podpredsedu
Klubu autorov literatúry faktu Českej republiky
Michala Macháčka

Spomedzi slovenských autorov Hlavnú medzinárodnú cenu E. E. Kischa udelili MICHALOVI KŠIŇANOVI za dielo Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami (Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART), spomedzi českých autorov získal hlavnú cenu JAROSLAV ROKOSKÝ za knihu Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu (Nakladateľstvo Academia a Ústav pre štúdium totalitných režimov).

Medzinárodné ceny Egona Erwina Kischa zo Slovenska ďalej získali: PAVOL DINKA: Planéta na rázcestí. Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) a za knihu Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (Bratislava: Pavol Dinka v súčinnosti s Vinnou cestou Záhorie, Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO). Autor získal túto cenu už po tretí raz – v roku 2016 za knihu Skalické búdy a v roku 2019 v spoluautorstve s Petrom Žantovským za knihu Necenzurované. Ďalšími nositeľmi ceny sú LUKÁŠ ONDERČANIN za knihu Utópia v Leninovej záhrade. Československá komúna Intrhelpo (Žilina: Vydavateľstvo Absynt), SVETOZÁR KRNO za knihu Z devínskeho brala na Duklu. Cesta hrdinov SNP (Bratislava: Vydavateľstvo Karpaty-Infopress) a TOMÁŠ FORRÓ za knihu Zlatá horúčka. Venezuela – od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie (Bratislava: N Press).

Pohľad na účastníkov slávnostného odovzdávania
medzinárodných cien Egona Erwina Kischa.
V prvom rade zľava: Stanislav Tumis, Jozef Leikert, Petra Fiala

 

Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2021

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ocenili dielo P. Dinku Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2021 druhým miesto v kategórii knihy o kraji a regióne, a to za fotografie a grafiku, ktorých autorom je EDUARD TIMKO.

Oceneným úprimne blahoželá vedenie Spolku slovenských spisovateľov i redakcia Literárneho týždenníka.

-red-

Foto: Miroslav Póša

 

(Zverejnené: 15. 9. 2022; aktualizované. 16. 9. 2022)