Martinská poetická jeseň 2019

15.10.2019 15:22

V dňoch 20. – 22. septembra 2019 v Turčianskej knižnici v Martine privítali účastníkov 16. ročníka medzinárodného literárneho festivalu Martinská poetická jeseň 2019. Autori a literárne kluby zo Slovenska, Čiech a Poľska sa prezentovali svojou tvorbou pred martinskou verejnosťou počas úvodného literárneho popoludnia. V ďalších dňoch program pokračoval v turčianskej obci Čremošné. Účastníkov privítala starostka obce Zuzana Chorváthová. V okolí obce sa počas SNP uskutočnili významné bojové operácie povstalcov.
Prednášku k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej predniesol podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák. Po jej odznení nasledovala živá beseda o súčasnom postavení a úlohách inštitúcie, ktorá v histórii Slovenska zohrala nezastupiteľnú úlohu.
Z prezentácií vydavateľských počinov vyplynulo, že medzi najúspešnejšie patria Literárny klub Petra Bezruča vo Frídku-Místku, Literárny klub Duria v Martine, Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši, Popradský literárny klub a Literárny klub Omega v Trenčíne. Kultúrny aktivista Peter Cabadaj pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika zoznámil prítomných so zaujímavými skutočnosťami zo života jednej z najvýznamnejších
osobností Slovenska a viacerých záujemcov v rýchlokurze zasvätil do tajomstiev svojho rezbárskeho umenia. Program spestrila vychádzka k legendami opradeným minerálnym prameňom Bartoška.

Účastníci medzinárodného literárneho festivalu Martinská poetická jeseň 2019. Foto: archív autora

Autorské čítania, literárna dielňa a bohatá diskusia o činnosti literárnych klubov boli dominantnými témami počas dvoch večerov. Výmenou propagačných a literárnych materiálov a zápiskami do kroník sa ukončila úspešná poetická jeseň. Účastníci si odnášali domov Almanach tvorby účastníkov.
Ako uviedla dlhoročná organizátorka festivalu Taťana Sivová z Turčianskej knižnice, na úspechu podujatia majú podiel aj Matica slovenská v Martine a Fond na podporu umenia, ktoré stretnutie literátov finančne podporili.

ŠTEFAN PACKA

 

Zdroj: Štefan Packa: Martinská poetická jeseň 2019. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 35 – 36 (16. 10. 2019), ISSN 0862-5999, s. 15.