LT 43 - 44/ 2013

19.01.2014 20:07

BOHATÉ POSLEDNÉ TOHTOROČNÉ ČÍSLO LT 43 – 44/2013

 

Posledné tohtoročné číslo Literárneho týždenníka z 11. decembra 2013, rozšírené na 24 strán, si pripomína významnú udalosť – 90. výročie vzniku Spolku slovenských spisovateľov (1923) článkami – Miroslav Bielik: Verní v boji za ideály ľudstva (história SSS; vážne súčasné hospodárske problémy SSS spôsobené jeho bývalým vedením a správcom budovy AOSS; výzvy pred SSS v rokoch 2014, 2015)Štefan Cifra:  Spoločné ciele slovenských spisovateľov (nezameniteľná úloha slovenského slova, literatúry a spisovateľov vo vyše tisícročnom pretrvaní slovenského národa bez vlastného štátu; oživovanie Literárneho týždenníka ako platformy slovenskej inteligencie na pomenúvanie základných hodnotových kultúrno-spoločenských otázok a podporu slovenskej literatúry), Michal Eliáš: Úsilie o slovenskosť, slobodu a spravodlivosť (Kongres slovenských spisovateľov v roku 1936), SSS v rokoch 1939 – 1945 (predseda SSS V. Beniak, Smrekov liberálny Elán ako orgán SSS), Anton Hykisch: Slovenskí spisovatelia v krízových rokoch (vývoj po roku 1948, 60. roky a dôsledky normalizácie), J. Rezník: Pokračovateľ historickej kontinuity (proskribovaní spisovatelia po roku 1968, demokratizačná premena Zväzu slovenských spisovateľov na Spolok slovenských spisovateľov v roku 1990, pozitívne prejavy spisovateľského stavu a LT v podpore slovenskej štátnosti; negatívne dôsledky dlhoročného tandemu Tužinský – Janík, Janík – Tužinský, a správcovstva AOSS na súčasnú zlú hospodársku situáciu SSS); Drahoslav Machala: Literárny týždenník – oáza mravnosti postojov aj skutkov (Kultúrny život v zápase o demokraciu a jeho zrušenie; vznik Literárneho týždenníka a nezastupiteľnú úloha V. Šabíka pri jeho sformovaní; nedoceňovanie historického významu LT politikmi i historikmi); Roman Michelko: VSSS v kontexte SSS (vydané edičné tituly, problémy a zámery spolkového vydavateľstva).

Dve jubileá významných osobností – spisovateľa a exprezidenta Rudolfa Schustra a básnika Štefana Moravčíka pripomínajú príspevky Ivana Szaba a Štefana Baláka. (LT sa k ich jubileám vráti v prvom januárovom čísle.) Peter Mišák píše o tvorbe humoristu Milana Lechana (Slovo robí Múza) a Lechan píše Na humornú nôtu k spisovateľskému jubileu. Na nezastupiteľné poslanie KNIHY – aj v časoch televízie a internetu – poukazuje Viera Švenková (Kto to bude čítať?). Kto dal Slovákom Homéra? pýta sa Daniel Škoviera a odpovedá – Miroslav Okál. V ekonomickom článku Päť minút po dvanástej  Marián Vitkovič v skratke mapuje vývoj slovenskej ekonomiky v súčasnej SR a vyčísľuje straty, ktoré jej spôsobili nekompetentné či zámerné politické rozhodnutia federálnej vlády bývalej ČSFR, ale aj Dzurindovej vlády po roku 1993, NBS, zavedenie „nezmyselného druhého piliera dôchodkového poistenia“ či prijatie „stratégie  lacnej pracovnej sily“. V politickom komentári Kotleba ako symptóm Roman Michelko pomenúva príčiny a dôsledky volieb predsedu BBSK.

Prečo sa voláme Slováci? – odpovedá historik Milan S. Ďurica a poukazuje na problémy našich jazykovedcov a historikov s etnonymami Slovák i Sloven, že tvary „Slověn“ a „slověnsky“ (z toho aj „Slovien“ a „slovensky“) sú novodobým výtvorom českého slavistu Polívku z roku 1883, a preto je žiaduce sa vrátiť k úzu spred tohto obdobia, keď sa používali výlučne tvary „Sloven“, „slovenský“, a teda aj „staroslovenský“ (a nie „starosloviensky“). V ERV: objavili Ameriku – píše Milan Polák o nezmyselnom upozorňovaní verejnoprávnej televízie, že neprerušuje programy reklamnými šotmi. Jana Šimulčíková  sa zamýšľa nad vytváraním kategórie tzv. ženskej literatúry (Ženy píšu, čitateľky čítajú).

V rubrike Divadlo Terézia Ursíniová hodnotí operu Dorian Gray (O ideálnej kráse obrazu a menlivosti ľudských činov), Anna Sláviková predstavenie v činohre SND Madame Bovary (Vnútorný svet Anny Bovyryovej) a predstavenie Karpatský thriller (Odvážna dokumentárno-politická dráma). Jano Rác si berie na mušku predstavenie v košickej Malej scéne (Problém Macbeth). Na Feliniho a Rotu spomína  Vladimír Blaho (Stretnutie dvoch legiend). Vianoce 2013 zaplnili rubriku Čítanie príspevkami: Miroslav Demák: Efez v dejinách kresťanstva, Martina Petríková: Spomienky na sneh, Mária Bátorová: Vianočný pozdrav; vianočné básne Miroslava Bielika, Zlaty Matlákovej, Michala Franka, Miroslava Danaja, básnický pozdrav z Česka pre čitateľov LT od podpredsedu Únie českých spisovateľov Michala Černíka a ľudová Betlehemská pieseň, ktorú predstavuje Michal Eliáš.

Na dvojstrane Recenzie hodnotí LT knihy: Anton Blaha: Rád sa pýtam, aj počúvam (Jozef Haťapka pod názvom Kultúra zatlačená do rohu), Jaroslav Vodrážka: Macko Mrmláč s Valachom (Miloš Ferko: O zvieratách a ľuďoch), Marína Markušová: Budete ako bohovia (Milan Kenda: Budete ako bohovia), Martin Dzúr: Dekonštrukcia podľa času (Miloš Drastich: V pokušení veršov), Berco Trnavec: Dva konce sveta: Humoristické príbehy (Martin Adamčík: Prenasledovanie slabošstva), Daniela Příhodová: Schizofrénia (Jana Šimulčíková: Viac ako rodinná dráma) a D. Edwards: Záhadná vražda v zelenej oranžérii (A. Halvoník: Skarikovaný svet D. Edwardsa).

V rubrike Kaleidoskop/Servis vyšiel oznam Klub spisovateľov opäť otvorený! – od pondelka do piatku od 9 do 17 hod. ho prevádzkuje jeho predchádzajúci vedúci Ondrej Antovszký, ktorý ako šéfkuchár krstil svoju novú knihu. Ivan Jackanin približuje profil súčasnej ukrajinskej spisovateľky (Angelus pre Oksanu Zabužkovú). Literárne Bojnice informujú o odovzdávaní Ceny V. Zamarovkého, Ceny L. N. Tolstého a ocenenia Zlaté pero L. Ťažkého. Etela Farkašová otvára pre vás najnovšie číslo Revue svetovej literatúry, prečítať si môžete, aké nové príspevky pribudli v elektronickom časopise SLOVO (www.nove.slovo.sk) a nechýba ani rubrika Z pozvánok a i. drobné správičky.

Rubrika Zo spolkového života informuje o významnej udalosti – založení odbočky SSS v Trnave. Banskobystrická odbočka pod vedením jej tajomníčky Jany Borguľovej venovala podujatie jubileu poetky Štefánii Pártošovej.  Podujatia Stretnutia s MR (Martin Rázus – Milanovi Rúfus) si pripomenuli jubileá týchto veľkých básnických osobností (M. Kováčik). Šéfredaktor Dotykov Boris Brendza sa zhovára s generálnou riaditeľkou sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR Mgr. Zuzanou Komárovou o novom dotačnom programe MK SR Pro Libris. Stranu dopĺňajú príspevky o kultúrnych a literárnych podujatiach Ruže mojej duše v Sečovciach (I. Kudláčová), Akadémia o Ševčenkovi (H. Rusnáková), seminár Doplniť chýbajúcu mozaiku špecifikácie nepočujúcich do celku v oblasti kultúry či o súťaži Detektívka 2013. Časopis uzatvára Silvestrovské LiTERÁRIUM s aforizamami Milana Kupeckého Manželské múdrosti, Jozefa Billyho Paradoxom je a jeho Veršovanec O upírovi. Peter Gossányi okrem aforizmov osviežil rubriku dvoma novoročnými karikatúrami. Vinš novoročný z konca 18. storočia v úplnom znení čitateľom predstavuje Michal Eliáš.

Bohaté číslo posledného Literárneho týždenníka, ktoré zostavili Pavol Dinka a Štefan Cifra, je zaujímavým čítaním na predvianočné chvíle. Ak si ho kúpite, neoľutujete.