LT 23-24/2013

04.09.2013 10:13

 

* Literárny týždenník 23-24/2013 z 19. 6. 2013 publikuje i Fakty o svojvoľnom konaní bývalého vedenia Spolku slovenských spisovateľov v spolkovej činnosti, najmä v súvislosti s uzatvorením nevýhodnej zmluvy o nájme spisovateľskej budovy na Laurinskej 2 v Bratislave...

*Literárny týždenník 23-24/2013 z 19. 6. 2013 priniesol o. i. i Uznesenie členského zhromaždenia SSS z 28. 5. 2013, či otvárací stĺpček P. Dinku

* Literárny týždenník 23-24/2013 z 19. 6. 2013 tiež predstavuje tvorbu banskobystrickej odbočky SSS