Literárny večer Ivana Lehotského 19. 11. 2014 v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave

15.10.2014 12:13

Spolok slovenských spisovateľov s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na literárny večer Ivan Lehotský: Klasy bez zrna v stredu 19. novembra 2014 o 15.00 hod. v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Dielo uvedie Mária Kovalčíková; umelecký prednes Mária Schlosserová a Alfréd Swan.