Literárny týždenník 21 – 22/2014

04.06.2014 12:59

Literárny týždenník č. 21 – 22 zo 4. júna 2014 prináša:

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Vyhlásenie účastníkov Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov v Trnave 28. mája 2014

* Duchovné slovo titulárneho biskupa F. Rábeka Členskému zhromaždeniu SSS

* Š. Cifra: Z rokovania Členského zhromaždenia SSS: Na novej ceste spolkovej činnosti

* Pozdravné listy predsedu Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuša a primátora Trnavy V. Butka Členskému

zhromaždeniu SSS

* Uznesenie Členského zhromaždenia SSS

DISKUSNÉ PRÍSPEVKY:

* J. Mikloško: Treba skončiť s kádrovaním

* M. Pomajbová: Nezničme dušu Slovákov

* B. Brendza: Tribúna začínajúcich autorov

UMENIE/VÝTVARNÍCTVO:

* Š. Zajíček: Výtvarné zobrazenie skalických búd a vinohradov

KOMENTÁRE/KALEIDOSKOP:

* F. Škvrnda: Voľby pokoj a mier nepriniesli

* V. Števko: Šoky z eurovolieb

* S. Nôtová: Filmy Petra Solana na festivale Transilvania

* M. Stano: Patrón humoru sv. Filip Neri

RECENZIE/FILM/DIVADLO:

* A. Kráľ: Film V. Grusku Rodiská a doliny

* M. Polák: Kuriózna psychoterapia v Aréne

* J. Čertík: Miklošova krivá „rovná“ daň

REPORTÁŽ/DEJINY:

* M. Bátorová: Vojna ako totálny nezmysel

* J. Čomaj: Tragikomédia povstaleckého spojára

ROZHOVOR:

* O. Kořínek: K dokonalosti sa môžeme len priblížiť... (zhovára sa A. Halvoník)

SERVIS:

* M. I. Chovan: Ružomberská Trojruža opäťrozkvitla

* H. Rusnáková: Beseda P. Dvořáka so študentmi v Šuranoch

* Z. Matláková: Nová tradícia literárnych kaviarní v Trnave

* A. Maťovčík: Pocta básnikovi J. Silanovi

RECENZIE:

* B. Hochel: The Abba alebo Tato je tatut! (Ľ. Petraško)

* M. Germušková – M. Petríková – N. Čeklovská: Tvorivé literárne písanie (A. Švecová)

* T. Repčiak: Na krok od raja (Š. Šimko)

* P. Milčák – M. Milčák (eds.): Ako sa číta báseň (Dvadsaťsedem autorských

interpretácií) (P. Mráz)

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA:

* J. Judinyová: V hlbinách emigrantskej duše

* M. Chudík: Poryvy; Šach-mat; Na ceste a i.

* O. Gluštíková: uložená do stromov; ň; 85/60/83; 09/01/13; č. 36/38

* R. Beňo: drevená omša; nevernica; súmračná; do dna; o knihách a ľuďoch

RECENZIE:

* J. Nesbø: Polícia (B. Bodacz)

* E. Larson: V pavilóne šeliem (Ľ. Petraško)

* R. Steiner: Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe (M. Drastich)

LITERATÚRA:

* L. Hrubý: Literárny miestopis Kysúc

LiTERÁRIUM:

* M. Lechan: Lapsus linguae; M. Kenda: Postrehy hypochondra; Ľ. Majer: Aforizmy; M. Hodál: Ako ďalej?; O. Nagaj: Stranícka

disciplína, Voľby podľa Gogoľa, Investigatíva

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI