Literárny týždenník 9 – 10/2015 – s rozhovorom s predsedom SAV P. Šajgalíkom

10.03.2015 06:17

Literárny týždenník 9 – 10 z 11. marca 2015 prináša:

* ROZHOVOR/VEDA

* P. Šajgalík: Slovenský vedec – exotická bytosť? (s novým predsedom SAV sa zhovára T. Jaglová)

* ZO ŽIVOTA SSS/OSOBNOSTI

* Návšteva k 100. výročiu narodenia P. Bunčáka: Skalica privítala zástupcov SSS

* Výstava a beseda o P. Bunčákovi v Skalici

* Prezentácia zbierky poézie Š. Cifru Čo s takým človekom?

* ESEJ

* D. Hovorka: Intelektuál v spoločnosti 21. storočia

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* R. Michelko: Ukrajina – prípadová štúdia vojny mediálnych manipulácií

* F. Škvrnda: Zmena vzťahu USA ku Kube

* Ľ. Števko: Čierny humor prezidenta Kisku

* UMENIE/DIVADLO

* M. Polák: Lesk a bieda kurtizán v Aréne

* J. Rácz: Doma u Hitlerovcov na Malej scéne košického ŠD

* T. Ursínyová: K storočnici M. Kišonovej-Hubovej

* KOMENTÁRE/DOMOV/KALEIDOSKOP

* A. Blaha: Bratislava potrebuje zvony!

* V. Švenková: Krása – (ženský) klam a mam?

* J. Čomaj: Trocha oneskorený vinš

* I. Ludviková: Viac ako 154 miliónov eur na cezhraničné projekty Slovensko + Poľsko

* SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/KNIHA

* Podporte činnosť SSS 2 %

* V. Komorovská: Medzinárodný projekt školské kluby

* Novinky SSS – M. Dudková: Pokrčené verše;

* E. Kästner: Emil a tri dvojčatá;

* R. Tarnas: Vášeň západnej mysle

* ROZHOVOR

* S. Meliš: S plastikami pri Veľkej koralovej bariére (s umeleckým sklárom z Austrálie sa zhovára D. Mikolaj)

* I. Jackanin: Vsesvit  a jeho záujem o slovenskú literatúru

* ČÍTANIE/POÉZIA

* J. Kuniak: Odvíjanie, Zabíjanie koňa, Otec, Nádej, Druhá adventná nedeľa, Vyznanie M.,

Pevné body, Marcové svetlo, Rodičom, V Čutkovskej doline, Čistá notová osnova,

Zásnubný let, Pustovník.......

* O. Kalamár: Prebu(b)denie, Potykal som si s tvojím tieňom, Horľavé, miestami zhaslo

* RECENZIE/KALEIDOSKOP

* M. Fucimanová: Nárazový tón zvonu A1 (rec. E. Farkašová)

* P. Dvořák: Stopy dávnej minulosti 67 (rec. V. Apfel)

* A. Chudoba: Svedectvá a spomienky – memoáre (rec. M. Groll)

* M. Jagiełło: Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov v poľskom písomníctve I – II  (rec. J. Hvišč)

* I. Ludviková: Schválili program rozvoja vidieka pre Slovensko

* DEJINY/NÁRODNÁ IDENTITA/ROK Ľ. ŠTÚRA

* P. Mráz: Otec a syn národa – K 230. výročiu narodenia J. Hollého a 200. výročiu narodenia

 Ľ. Štúra

* KOMENTÁRE/UMENIE/FILM

* V. Blaho: Menšiny, film a obyčajní ľudia

* Kultúrna pyramída: Monografia o Skalici

* LiTERÁRIUM

* M. Kupecký: Mediálne vyjadrenia našich  politikov

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* M. Kenda: Morality, Falošní proroci, Zo súdnej siene

* A. Scholz: Rady pre roztržitých

* P. Gossányi: Fórizmy

* J. Bily: Opravené príslovia

* T. Turner: Aforizmy: U nás taká obyčaj, Rozprávkový život

* J. Čomaj: Vety

* Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Z ohlasov na čitateľský prieskum o LT  (J. Husár, K. Čura a E. Salmek)