Literárny týždenník 7 – 8 sa predáva už len dnes 10. 3. 2015!

24.02.2015 14:06

Literárny týždenník 7 – 8 z 25. februára 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* F. Mach: Podporiť rozvoj slovenského vidieka (s čestným prezidentom Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky sa zhovára šéfredaktor Literárneho týždenníka Š. Cifra)

* ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ

* Výsledky ankety Literárneho týždenníka o slovenskej knihe a časopisoch

* Rada SSS: Nový poradný orgán Spolku slovenských spisovateľov začal činnosť

* VÝZVA SSS k Roku Ľudovíta Štúra: Génius národa a Európy

* Profesor Matúš Kučera vydal novú knihu Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* F. Škvrnda: Čo prinesú nové dohody z Minska?

* R. Michelko: Grécky problém

* Ľ. Števko: Po plebiscite nebude ticho

* J. Čertík: Majdan (podľa Dostojevského)

* UMENIE/DIVADLO/VÝTVARNÍCTVO

* M. Polák: Nevesta hôľ v SND

* Ľ. Podušel: Výstava absolventov Sonda 2015 – Maľba v Banskej Bystrici

* REFLEXIA/ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ

* M. Pius: Rozprávka ako archetyp

* V. Švenková: Čo (dobré) čítame?

* ČÍTANIE/POÉZIA

* Š. Moravčík: Pávie pavučinky

* J. Mihalkovič: Básnikom by mal patriť štatút porozumenia

* J. Čertík: Lístok básnikovi

* SERVIS/JUBILANTI/KNIHA

* Jubilujúci spisovatelia v marci 2015

* Podporte činnosť SSS 2 %

* Výzva – Literárne príbehy na fotografiách

* V. Komorovská: J. Heriban novým prezidentom SC PEN

* ROZHOVOR

* F. Malík: Kto cíti s týmto krajom, plače... (s jubilujúcim guru slovenského vinárstva

sa zhovára E. Babín)

* REPORTÁŽ

* P. Dinka: Po skalických stopách P. Bunčáka

* RECENZIE

* S. Makara: Z pohľadu a nadhľadu (rec. M. Roman)

* J. Balco: Vodnícky karneval (rec. I. Válek)

* V. Švenková: Anička – múdra hlavička (rec. M. Kenda)

* I. Vranská Rojková: Krídluška v krajine stratených detí (rec. E. Zelenajová)

* M. Kučera: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu (rec. J. Čomaj)

* M. Monošová: Miluje – nemiluje, idem! (rec. P. Mišák)

* G. Starodubcev: Protozem (rec. Ľ. Petraško)

* H. Sienkiewicz: Púšťou a pralesom (rec. V. Apfel)

* NEKROLÓG/UMENIE/LITERATÚRA/ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ

* V. Komora: Zomrel I. Krištek

* A. Sláviková: Za slovenským výtvarníkom R. Filom

* M. Stano: Fenomén pojmu Kocúrkovo

* ROZHOVOR

* S. Lekoski: Základný kameň všeslovanského vzdelanectva

* Odovzdali Ceny Fra Angelica

* LiTERÁRIUM

* P. Fábry: 1. apríla, Sci-fi

* M. Kenda: Biblické sentencie

* O. Nagaj: Posmešníky

* (Pro)tézy J. Rezníka

* M. Gremušková: Politizmy

* P. Gossányi: Aforizmy

* J. Bily: Dva epigramy

* O. Nagaj: Posmešník (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* R. Pavlík: Rodina

* S. Maliariková: Všetko je tovar?