Literárny týždenník 5 – 6/2017

15.02.2017 03:09

Literárny týždenník 5 – 6 z 15. februára 2017 prináša:

ÚVODNÍK

Pavol Dinka: Zajakávanie mediálnej mysle

ROZHOVOR

Posilniť čitateľskú gramotnosť: Rozhovor s PETROM PLAVČANOM, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (zhovára sa Vladimír Bačišin)

AKTUALITY

PREČÍTALI SME V LITERÁRNYCH ČASOPISOCH

Literární noviny 2/2017, Slovenské pohľady 2/2017, Literaturnaja gazeta (1. 2. 2017), Dotyky 5 – 6/2016

Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

Pozvánka na jubilejný seminár o živote a tvorbe ANTONA HYKISCHA Čas majstra (28. 2. 2017)

NEKROLÓG

Zomrel Ivo Engler

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Ľudovít Števko: Nezakrývajme si oči pred ničím

Branislava Fabry: Kabinet Donalda Trumpa: Bohatí, bieli a konzervatívni?

MEDIÁLNE MANIPULÁCIE

Ľubor Hallon: Kauza Cervanová: Dlhá strastiplná cesta za pravdou: Kniha, ktorú by niektorí novinári najradšej zakázali

Pavol Dinka: Falošné svetlo Lampy

DIVADLO/TANEC/HUDBA

Milan Polák: Sci-fi hru rakúskej autorky Constanze Dennigovej uviedli v Divadle Aréna: Viac aktuálna realita ako utopická prognóza

Anton Gajdoš: Štefan Nosáľ deväťdesiatročný: Významná umelecká osobnosť

Terézia Ursínyová: Slovenská speváčka vo svete

VÝTVARNÉ UMENIE

Dušan Mikolaj: Jubileum Kysuckej galérie: Nová hodnotná expozícia

LITERATÚRA/KNIŽNÁ KULTÚRA

Svetozár Krno: Strach zo vzdelaných a samostatne uvažujúcich ľudí

Vladimír Skalský: Za Emilom Charousom: Zapálený za slovenskú literatúru

LITERATÚRA/OSOBNOSTI

Ján Truban: Spisovateľ a historik MIROSLAV PIUS sa dožíva sedemdesiatpäťky: Život ako dynamický príbeh

Gustáv Rumánek: Chvíľka poézie a národná hrdosť

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Dušan Jarina: Vláda tvoja sa k tebe navrátila

Marián Servátka: Mosty, Misionár v telefónnej búdke (K dielu M. Krena vytvorenému z telefónnych zoznamov v Karneri sv. Anny v Skalici), Diagnóza v druhom polčase, Esemeska písaná Jemu, Doma v kuchyni

Oľga Pohanková: Záhrada dirigent, Tango, Medzičas

RECENZIE

Viliam Apfel: Dlhá cesta dejinami (Marek z Káltu: Viedenská maľovaná kronika. Bratislava: Perfekt, 2016)

Blažej Belák: Osvecujúce základy našej národnej hrdosti (JUDÁK, Viliam: Boží priatelia – slovenské martyrológium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2016)

Mikuláš Nevrlý: Citeľný prínos historika v básnickej tvorbe (DANIŠ, Miroslav: Krehké z kameňa. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Ľubor Cibulka: Národnú a štátnu samostatnosť treba rozvíjať (Identita a zvrchovanosť Slovenskej republiky: Zborník z kolokvia konaného 24. 2. 2016 v Bratislave. Zostavil Jaroslav Chovanec. Martin: Matica slovenská, 2016)

Jaroslav Rezník: Z pozície obyčajného slovenského vojaka (ČINČURÁK, Samuel: Vojna: Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918. Editori: Pavel Mičianik, Július Lomenčík, Mišo Šesták. Úvod: Pavel Mičianik. Hradište: Vydavateľstvo Miloš Hric, 2016)

Miloš Drastich: Hlboko veriacim intelektuálom (KLAS, Teofil: Z ozvukov krásy: Výber z kultúrnej publicistiky: Skladba na spôsob zbierky básní. Bratislava: Post Scriptum, v spolupráci s občianskym združením Libri Historiae, 2016)

ROK J. M. HURBANA/ÚVAHA

Igor Válek: Zvoňme v Roku Jozefa Miloslava Hurbana

Viera Švenková: V rozprávkovom svete

SERVIS

Dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

Jozef Hlušek, Milan Polák, Terézia Ursínyová: Píšete nám...

Monika Albertiová: Silné dievča z Lučenca

R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi (hosť: Anton Lauček, spoluhosť: Peter Mišák)

Anna Bédiová: Ceny Literárneho fondu: Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny (návrhy na ceny: do 15. 3. 2017; Informácie: tel. č.: 32 28 26 23, bediova@litfond.sk)

Všeslovanský zjazd

NEKROLÓG

 Štefan Cifra: Opustil nás nestor slovenského kúpeľníctva Ing. Peter Krahulec 

NOVINKY SSS A VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Thomas  More: Ut ópia. Rozmery: 140 x 210 mm, 119 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-966-4. Edícia svetových mysliteľov. Cena: 9,90 €

Harald S tiffel: Lenka a sedem psychopatov. Rozmery: 165 x 220 mm, počet strán: 112, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-960-2. Cena: 8,30 €

Blažej  Belák: Hrnčiarovo pole. Rozmery: 170 x 225 počet strán: 180, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89727-87-2. Cena: 9,90 €

PREČÍTAJTE SI

Slovenské pohľady 2/2017

Prečítajte si na www.noveslovo.sk (26. 1. až 8. 2. 2017)

LiTERÁRIUM

Miroslav Danaj: Aforizmy a sentencie

Alexander Scholz: Oprášené starožitnosti

Ľudo Majer: Spod čapice

Zdenka Kalčíková: Centometre

Štefan Horský: Gauč s chladničkou

Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

Pavol Kal: Niekoľko (ne)podarených čriepkov

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Pavel Fábry: Sabotéri z povolania

 

Obrázky: Ľubomír Kotrha a Peter Gossányi