Literárny týždenník 43 – 44 sa predáva do 16. januára 2018

15.12.2017 10:16

Literárny týždenník 43 – 44 z 13. decembra 2017 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka: Vianočný príbeh

OCENENIA/SLOVENSKÁ KNIHA/SÚŤAŽE/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Štefan Cifra: V znamení pôvodne j slovenskej literatúry: Tri literárno-kultúrne podujatia v Budmericiach: Spolok slovenských spisovateľov odovzdával ocenenia: Ceny SSS za celoživotné dielo: Uvedenie nových kníh z Edície časopisu Dotyky: Súťaž mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho

OSOBNOSTI/SSS
LAUREÁTI CENY SSS ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO (BUDMERICE 8. 12. 2017)

* Miroslav Bielik: Laudácia na JOZEFA VLADÁRA

* Pavol Dinka: Laudáci a na ANTONA BLAHU

* Dušan Mikolaj: Laudáci a na JÁNA ČOMAJA

AKTUALITY/SSS

* Anketa Literárneho týždenníka k 25. výročiu vzniku SR a 30. výročiu vzniku LT

* Prezentovali novú knihu Pavla Dinku pri príležitosti autorovho jubilea: Prínosné dielo literatúry faktu:

* Horehronský spev v zozname UNESCO

* Výsledky literárnej súťaže Ruže mojej duše

VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* V zápase za slovenskú štátnosť: Štvrťstoročnica SKSI Slovakia plus

AKTUALITY

* Vernisáž i promócia knihy (Miroslav Bartoš: Deň, aký ti patrí)

* Vianočný koncert (umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI 26. 12. 2017 o 16.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave)

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

NEKROLÓG

* Jozef Vladár: Odišiel významný slovenský archeológ: Za PhDr. TITUSOM KOLNÍKOM, DrSc. (1. 1. 1932, Hrachovište – 27. 11. 2017, Nitra)

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI/NÁZORY

* Jozef Čertík: Dubčekovo dojatie nad Havlovou kandidatúrou

* Gustáv Rumánek: Na slovo-dve, niektorí naši poslanci!

ARCHEOLÓGIA

* Jozef Vladár – Egon Wiederman: Slovensko – križovatka pravekých európskych kultúr

* Miroslav Pius: Venuša z Nemčinian

SOCIÁLNA POLITIKA

* Ladislav Moravík: Dôležitosť solidarity v dnešnej spoločnosti

DIVADLO

* Terézia Ursínyová: Mama mia! A stále zelené melódie

* Milan Polák: Besame mucho – najnovšia premiéra Radošinského naivného divadla: Ďalšia Štepkova správa o nás

* Jano Rácz: „Každý vek má svojho Shakespeara“

ESEJ

* Ľuboš Jurík: Na okraj knihy Jozefa Banáša Kód 9.1.7: Odkódovanie Jozefa Banáša

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Spisovný jazyk – prestížna forma národného jazyka

ESEJ

Anton Blaha: Existuje československá kultúra?

VÝTVARNÉ UMENIE/HISTÓRIA

* Dušan Mikolaj: Krivošovo ponorne zhmotnené maľovanie

* Dve miesta, spoločné utrpenia: Jude osudy Ivana K.

LITERATÚRA

* Snina historicky jubilejná, literárne Gerbócova

ESEJ

* Zuzana Martišková: Moderná škola 21. storočia

ROZHOVOR

* Netradične o tradičnom s básnikom a kapucínskym mníchom: Túžba byť poslom dobra (s PAVLOM KORBOM sa zhovára Janka Martincová)

VIANOCE

* Anna Sláviková: Vianoce v podjavorinskom kraji: Stará vianočná pohľadnica

* Na Kysuciach vytvárajú vianočné ozdoby už viac ako šesťdesiat rokov: Ťažisko produkcie putuje do zahraničia (s ANNOU OSTRUŽIAROVOU sa zhovára Pavol Kall)

* Igor Válek: Betlehemy na ceste od Assisi po Rajeckú Lesnú

VIANOČNÉ ČÍTANIE/PRÓZA

* Kukučínove vyznania v dni sviatočné (Z archívnych materiálov pripravil Pavol M. Kubiš)

* Jarosław Iwaszkiewicz: Jazvec (Z poľštiny preložil Ivan Jackanin)

VIANOČNÉ ČÍTANIE/POÉZIA

* Jana Štefánia Kuzmová: Dotyk s partitúrou Boha (Vianočné reflexie); Modlitba vo večer trojkráľový; Matke Ježišovej

* Margita Ivaničková: Nadláska

* Igor Válek: Čas Vianoc (Milanov i Rúfusovi)

RUSKÁ POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Uchvatnú mal silu: V decembri bol v tej krajine sneh diabolsky čistý

* Sergej Jesenin: Čierny človek (Z ruštiny preložil Jaroslav Rezník)

RECENZIE

* Viliam Apfel: Dávno stratený svet  (MENCLOVÁ, Dobroslava – PIFL, Alfréd: Podhradie, Zuckermandel, Vydrica. Bratislava: Marenčin PT, 2017)

* Ivan Jackanin: Kameňom úrazu sú reálie (PROCHASKO, Taras: Z toho sa dá spraviť niekoľko poviedok. Preložil Patrik Oriešek. Bratislava: OZ Brak, 1. vyd., 2015)

* Lenka Mihová: Príťažlivá modernistka (KAŠČÁKOVÁ, Janka: Katherine Mansfieldová medzi dvoma svetmi. Ružomberok: Verbum, 2015)

ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

* Jana Nemčeková: Hurban – vzor pre mladú generáciu

* Vojtech Kárpáty: Niekoľko slov k výstavnému projektu Archívu Matice slovenskej: Sláva národa hodná je obetí ...

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2018

  • * 4. 1. 1953 – Jozef Ponec (65)
  • * 12. 1. 1988 – Martin Chudík (30)
  • * 12. 1. 1948 – Janka Poláková (70)
  • * 13. 1. 1958 – Peter Bulík (60)
  • * 15. 1. 1938 – Pavla Sabolová (80)
  • * 28. 1. 1928 – Dušan Roll (90)
  • * 29. 1. 1948 – Elena Cmarková (70)
  • * 29. 1. 1943 – I van Sulík 75)

JUBILEUM/ČÍTANIE/POÉZIA

* Zablahoželali Michalovi Chudovi

* Teofil Klas: Žičenie (Miškovi Chudovi na sedemdesiatku)

PODUJATIA

* Studňa sa tajne s dažďom zhovára

* Ceny Slovenských pohľadov

* Jašíkove Kysuce 2017 (vyhlásenie výsledkov)

* Vladimíra Komorovská: Ceny AOSS

* Prezentácia kníh v Martine (ĽUBOŠ JURÍK Rok dlhší ako storočie)

* Spomienka a jubileá (Cyklus Rozpamätávanie pokračoval pripomenutím ELENY HOLBOVEJ-PATKOVEJ; V banskobystrickej odbočke SSS si pripomenuli životné jubileá JOZEFA BLAHU a STANISLAVA MIČEVA)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Peter Mišák: Alicine psy. Rozmery: 140 x 210 mm, 161 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-999-2. Cena: 9,90 €

* Gabriela Rothmayerová: Ako mladnú muži. Rozmery: 140 x 220 mm, 159 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-000-0. Cena: 9,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Romboid (9 – 10/2017) prináša

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kupecký: Perly ducha; Koncoročný aforizmus

* Dušan Mikolaj: Múdrosť na nezaplatenie; Novodobý Ahasver; Výsledok samovzdelávania; Strava strednej triedy

* Ján Grešák: Zádrapky: Výstražná; O smole

* Jozef Čertík: Po(o)pravené príslovie; Pravicové heslo; Sľúbili sme si...

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

NA SILVESTROVSKÚ NÔTU

* Vladimír Bačišin: Štát , sex a revolúcia

 

Kresby na str. 1 a 19: Martin Kelennberger: Betlehem, PF 2018

Kresby na 24 str.: Vlado Javorský, Ľubomír Kotrha