Literárny týždenník 43 – 44/2015 sa predáva UŽ LEN DNES – 12. februára 2016! ZAJTRA VYCHÁDZA NOVÝ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

15.12.2015 15:20

Literárny týždenník 43 – 44 zo 16. 12. 2015 prináša:

* ČÍTANIE/POÉZIA/KULTÚRNE TRADÍCIE

* S. Veigl: Vianočná (báseň)

* P. Dinka: Veni, Culturae Spiritus!

* Š. Cifra: Vianočný príhovor

* J. Šimulčíková: Zvestovanie (báseň)

* MÉDIÁ/ZO ŽIVOTA SSS/OSOBNOSTI/SÚŤAŽE

* Š. Cifra: SSS udelil výročné ceny za rok 2015;

* Š. Cifra: Vyhodnotili 7. ročník Ceny R. Fabryho

* J. Čomaj: Laudácio na M. Kučeru

* P. Hlásnik: Hľadanie krásy – namiesto laudácia na M. Ambruša

* V. Šabík: Laudácio na J. Pašteku

* V. Šabík: Dante vivo – Živý Dante

* Š. Cifra: Poďakovanie prof. V. Šabíkovi pri príležitosti udelenia osobitnej ceny SSS

* ESEJ/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

* F. Vrábel: Kollár a Štúr – konflikt otcov a detí alebo Dve protichodné koncepcie národnej emancipácie Slovákov?

* E. Fordinálová: Už Slovensko vstáva?

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* R. Michelko: Voľby 2016 zatiaľ bez veľkej témy

* Ľ. Števko: Po voľbách sa spieva iná pesnička

* F. Škvrnda: Rast napätia v sýrskej kríze

* UMENIE/DIVADLO/HUDBA

* J. Nežatická: Štyria v ringu na doskách Divadla A. Bagara v Nitre           

* J. Rácz: Premiéra muzikálu v prešovskom Divadle J. Záborského

* OSOBNOSTI/LITERATÚRA/UMENIE/FILM

* M. Daniš: K storočnici narodenia S. Veigla

* J. Rusnák: Robinson & Crusoe

* SERVIS/LITERATÚRA/SÚŤAŽE

* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2016

* Štatút Cien SSS a termín podávania prihlášok do 31. 1. 2016

* Prečítajte si na www.noveslovo

* V. Prandorfyová: Vyhodnotili literárnu súťaž Cena A. Chudobu

* Literárna Senica L. Novomeského 2015

* NOVINKY Z VYDAVATEĽSTVA SSS

* Z. Zimová: A žili sme... Ďalej: Kniha zo života o živote

* P. Čarnogurský: Súboj s komunizmom 2

* ROZHOVOR/LITERATÚRA

* E. Farkašová: Paralely a prieniky života (so spisovateľkou a filozofkou profesorkou sa zhovára M. Ferko)

* SLOVENSKÝ VIDIEK

* F. Mach – J. Soukupová: Cezhraničná spolupráca v cestovnom ruchu

* F. Mach: Vyšla publikácia Prechádzka po modranskom cintoríne

* ČÍTANIE/POÉZIA

* J. Šimulčíková: Zastavenia – Ozvena, Nádej, Pauza, Viera  

* O. Dufeková: Bratislava

* H. Chachulová: Za počiatkom, Vtedy som ešte nevedela

* T. Klas: Naše svedomie (Na pamäť Jána Chryzostoma Korca † 24. 10. 2015), V drsnom prízove (Keď sa láme čas)Kaleráby

* ESEJ/DEJINY/KALEIDOSKOP

* A. Hrnko: O čom nás učia dejiny

* CD album pri príležitosti 230. výročia narodenia básnika J. Hollého

* J. Rezník: Almanach Spoločnosti Ľ. Štúra v Moskve

* RECENZIE/ČÍTANIE/PRÓZA

* V. Judák: Mobilizácia dobroty: Zamyslenia na čas adventu a Vianoc (rec. I. V. Hudec)

* V. Judák: Pane, mám čas (Zamyslenia na každý deň) (rec. I. V. Hudec)

* P. Kall: Nezabudnuteľný večer (vianočná próza)

* OSOBNOSTI/JUBILEUM/DEJINY/REFLEXIA

* J. Handžárik: Nezabúdajme... (O J. Binderovi)

* J. Bienik: J. Handžárik v plnom pracovnom nasadení

* J. Handžárik: Na margo 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

* M. Rapošová: Spomienka na F. Hečka

* RECENZIE

* R. Belan: Zväzáci (1945 – 1970) (rec. G. Rothmayerová)

* V. Timura: Ponad víchrice (rec. J. Jurčo)

* T. Jaglová: Šialený nápad (rec. J. Tazberík)

* Ľ. Jurík: A. Dubček. Rok dlhší ako storočie (rec. A. Hykisch)

* Kol.: Vranov nad Topľou a príbehy z jeho nedávnych čias (rec. Z. Džurdženíková)

* P. Škubla: Zvonice, kostoly, kalvárie Slovenska (rec. V. Apfel)

* P. Szalay a kol.: Moderná Bratislava 1918 – 1939 (rec. V. Apfel)

* DEJINY/OSOBNOSTI

* M. Augustín: Atentáty na T. G. Masaryka

* SERVIS/LITERATÚRA/SÚŤAŽE

* I. Lukáčová: Vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka súťaže Ruže mojej duše

* Najúspešnejší ročník Jašíkových Kysúc

* Redakcia: Slovenské pohľady ocenili prispievateľov

* K. Pucovská: Dni slovenského jazyka a kultúry v Srbsku

* LiTERÁRIUM

* O. Nagaj: Posmešníky

* A. Kuchár: Drobky

* M. Lechan: Skraty

* A. Pižurný: *

* Z. Kalčíková: Makrometre

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* P. Fábry: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* G. Rumánek: Zamyslenie nad jedným článkom