Literárny týždenník 41 – 42/2014 s exkluzívnou reflexiou o kvalite vysokého školstva

25.11.2014 10:24

Literárny týždenník 41 – 42 z 26. novembra 2014 prináša:

* REFLEXIA/ŠKOLSTVO

* E. Petlák: Kvalitatívne, nielen kvantitatívne prístupy: Vybrané myšlienky o vysokej škole alebo zamyslenie nad vybranými oblasťami

* MÉDIÁ/KNIHY/LITERATÚRA

* Z ohlasov na anketu Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o knihe

* Z ohlasov na čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

* ZO ŽIVOTA SSS

* M. Bielik: Šesť činorodých mesiacov po členskom zhromaždení SSS

* KOMENTÁRE/DOMOV /ZAHRANIČIE

* A. Blaha: Zeman a Kiska, prosím

* R. Michelko: Étos novembra alebo Sloboda kontra spravodlivosť?

* Ľ. Števko: Hry na nezávislosť

* F. Škvrnda: Globálne súvislosti vojny na Ukrajine

* UMENIE/DIVA DLO

* M. Polák: Voľne, až priveľmi voľne na motívy Timravy

* A. Sláviková: Hra o láske bez sentimentu

* T. Ursínyová: Symfónia v dráme

* P. G. Hrbatý: Bocatius: politik, poeta, učiteľ – človek

* RECENZIA /KALEIDOSKOP

* J. Kačala: Jazyk majstrov (E. Fordinálová)

* Ceny prof. M. Kusého

* SERVI S/ANOT ÁCIE

* Jubilanti – členovia SSS v decembri 2014

* Farkašová a Banáš vo Viedni

* K 100. výročiu narodenia J. Lenka

* Knižnice ŽSK na Bibliotéke 2014

* Novinky z Vydavateľstva SSS: E. Farkašová: Vrstvenie času, J. Balco: Vodnícky festival, E. M. Woodová: Impérium kapitalizmu

* Výsledky súťaže Martinus Ceny Fantázie 2014

* Poučenie z moci Ľ. Juríka

* LITERATÚRA/OSOBNOSTI

* I. Szabó: Náš prvý literárny detektív – A. G. Bežo

* RECENZIE

* T. Klas: Kozmické ticho (M. Drastich)

* D. Dubovský: Album Revúcej (A. Maťovčík)

* I. Lukáčová: Blíženec les (M. Chudík)

* M. Nowak: Boha nikto nevidí (A. Hykisch)

* X. Faktorová: Amarandia a Kniha Minulosti (M. Kenda)

* ČÍTANIE/POÉZIA /PRÓZA

* Výber zo súčasnej rakúskej poézie a prózy (prel. E. Farkašová):

* I. Bremová: Svitanie, Dieťa, Radosť zo života, Vývoj, Biely list

* S. Gallová: Všetko – inak, Predtým – potom

* E. Schaverdová: Báseň má posolstvo, Cudzí jazyk, Kladiem na papier slovo, Staroba, La dolce paura, Los Almos

* E. Baringer: Konečne pokoj – Malá geografia šialenstva

* Z POZVÁNOK

* UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* M. Kovalčíková: Nová dimenzia vizuálneho umenia – L. Brase

* B. Bachratý: Dotyky s prírodou

* A. Blaha : Storočnica M. Medveckej a Oravci

* JYZYKOVEDA/REFLEXIA /POLEMIKA

* J. Kerďo: Jazyková ne/kultúra v súčasnej slovenčine

* J. Rezník: Profesor na slepačej farme

* Z. Matláková: Červený kríž a biele príbehy

* LiTERÁRIUM

* M. Hodál: Smiešne (h)lásky: Morálka po slovensky, Demokracia po našom, Zasa raz

* P. Fábry: Ukrajinská zima, Promilový stav, Slovenské osudy

Aforizmy P. Gossányiho

* M. Kľúčovský: Názorové výhľady, Inflácia a kompresia duší, Neúprosnosť márnivosti,

Auto-recidivista

* A. Scholz: Výhody nízkeho človeka

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* D. Wagnerová: Impertinencie: Zo zvyku, Nielen tie, Nejeden ateista

* Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V. J.: Viedenská arbitráž iba na TV Lux a neustále zamlčiavané jubileá a osobnosti v RTVS

* P. Dragijský: Čo iné sa dalo čakať?