Literárny týždenník 37 – 38/2015 s rozhovorom so Z. Jarošovou

16.11.2015 12:30

Literárny týždenník 37 – 38 zo 4. novembra 2015 prináša:

ROZHOVOR

* Z. Jarošová: Svet vníma Bienále ilustrácií Bratislava ako malý zázrak (s výtvarnou publicistkou, filmovou dokumentaristkou, generálnou komisárkou BIB a predsedníčkou jeho medzinárodného komitétu sa zhovára Š. Cifra)

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

* Celonárodné oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vyvrcholili v Uhrovci

* Slávnostná akadémia Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor

* Slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky na Myjave

* DEJINY/OSOBNOSTI

* A. Ruttkay: O osobnostiach v starších dejinách územia Slovenska

* LITERATÚRA/OSOBNOSTI/NEKROLÓG

* E. Vontorčík: Nad dielom Jána Chryzostoma kardinála Korca

* Kondolenčný list SSS k úmrtiu Jána Chryzostoma kardinála Korca

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľ. Števko: Akoby na Slovensku nežili Slováci

* F. Škvrnda: Výsledky miestnych volieb na Ukrajine

* UMENIE/OPERA/DIVADLO

* T. Ursínyová: Rigoletto v Banskej Bystrici

* J. Nežatická: Premiéra hry Búrlivá jar s jubilujúcou nitrianskou herečkou Gabrielou Dolnou

* M. Kupecký: Novomestský osteň už po osemnásty raz

* SERVIS/LITERATÚRA/KNIŽNÝ VEĽTRH

* Prezentácia kníh SSS a VSSS na BIBLIOTÉKE 2015

* Stánok dolnozemských Slovákov na BIBLIOTÉKE 2015

* Poeti v Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej

* Prečítajte si Slovo

* Poeti v Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej

* Z pozvánok na BIBLIOTÉKU 2015

* NOVINKY SSS A VSSS

* M. S. Božić: Fľaky na jej rukách; M. Vároš: Osudy umeleckých zbierok; P. Dinka: Skalické  búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne; D. J. Danilov: Moje presné vidiny

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/ZO ŽIVOTA SSS

* Členovia Predstavenstva SSS si v Modre uctili pamiatku Ľudovíta Štúra a vyzvali štátnu správu a samosprávu na podporu literatúry, kultúry a národnokultúrnych inštitúcií

* SLOVENSKÝ VIDIEK

* F. Mach: Svätý Urban, ochraňuj naše vinohrady!

* ČÍTANIE/POÉZIA/LITERATÚRA/SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

* D. J. Danilov: Sväté miesto

* M. S. Božić: Nezvoňte, nie som doma

* O. Štefanko: Zblíženie so stromom

* M. Prebudila: 60. Medzinárodný belehradský knižný veľtrh (25. 10. – 1. 11. 2015)

* REPORTÁŽ/VÝTVARNÍCTVO/FESTIVAL

* D. Mikolaj: Maľovaná reťaz porozumenia a mieru (výtvarný festival v Snine)

* RECENZIE/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/KALEIDOSKOP

* Ľ. Kralčák a kol.: Ľudovít Štúr.  Jazykovedné dielo (rec. J. Kačala)

* R. G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť (rec. M. Sekerák, M. Klenko)

* I. Szabó: Ceny E. E. Kischa a V. Zamarovského

* ESEJ/NEKROLÓGY

* A. Hrnko: Xenofóbia. Ako je to s nami v skutočnosti

* I. Jackanin: Mal rád Slovensko (Roman Lubkivskyj, * 1941 – † 2015)

* M. Ivaničková: Zomrel spisovateľ Ján Jurák (* 1930 – † 2015), člen SSS

* LiTERÁRIUM

* J. Šelestiak: Kar, Postmoderný humorista, Svetový bača, Z tlače hlavného prúdu, Starí a mladí Slováci

* J. Bily: Drobničky XXL

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* T. Turner: Rande s Bohom, Len nestrácať čas, Moje splácanie dlhov, Sladké sny, Heuréka!

* M. Kenda: Hospodárne sentencie

* Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ilustrácia: Marcel Krištofovič

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* P. Fábry: Majkl alebo Medzery spisovateľa vo vedomostiach

* Pre prezidenta SR neplatí protokol?

(Uverejnené 03.11.2015 12:53)