Literárny týždenník 33 – 34/2014

01.10.2014 17:19

Literárny týždenník 33 – 34 z 1. októbra 2014 prináša:

* ROZHOVOR

* Koloman Ivanička: Akumulácia energie v ekonomike, vede a kultúre – posledný rozhovor s významným slovenským medzinárodne uznávaným vedcom (zhováral sa V. Timura)

MÉDIÁ/PRIESKUM/ZDRUŽENIA A SPOLKY

* Š. Cifra: Literárny týždenník – atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť

* Z čitateľského prieskumu o Literárnom týždenníku

* Internetová stránka SSS ožíva (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk)

* Pripravujeme spustenie internetovej stránky Literárneho týždenníka (www.literarny-tyzdennik.sk)

LITERATÚRA/KNIHA/OSOBNOSTI

* Dni slovenskej literatúry 2014 (15. – 19. 10. 2014 v Bratislave )

* Zástupcovia SSS na slávnosti venovanej pamiatke L. Ťažkého

* Nové kníhkupectvo LIC na Nám. SNP

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* R. Michelko: Étos východoeurópskeho kapitalizmu

* Ľ. Števko: Súmrak pravice

* F. Škvrnda: Bolo referendum v Škótsku skutočne neúspešné?

* DEJINY/UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* Milan Vároš: Slepí maliari

* REPORTÁŽ/OSOBNOSTI

* M. Slezáková: Výročie slovenského vynálezcu padáka Š. Murgaša

* RECENZIE

* Glosa o Kalendáriu života a diela Ľudovíta Štúra (P. Liba)

* J. Luscoň: Ovládajú nás masmédiá? (L. Galbičková)

* A. Péteri: Čudný vek (M. Ivaničková)

* Shakespearove prechádzky v snoch

* REPORTÁŽ/FOTOGRAFIA

* Judíniová: Po stopách lužickosrbských Slovanov v Prahe

* Na magro výstavy a prezentácie knihy R. Schustera o Kanade

* ČÍTANIE/PRÓZA/VÝTVARNÍCTVO

* V. Švenková: Žltý posun

* M. Kellenberger: Žena

* RECENZIE/POLEMIKA

* T. Klas: Pokoj nevädze (E. Fordinálová)

* B. Vargová-Habovčíková: „Nulovosť“ vedomostí a schopností vnímať poéziu

* ROZHOVOR/ČÍTANIE/POÉZIA

* V. Paľko: Atmosféra, v ktorej sa nikto neskrýva

* V. Paľko: Chvenie ukolísané jazykom

* OSOBNOSTI/RECENZIE

* M. S. Ďurica: Medzinárodný rozmer politiky A. Hlinku

* V. Hornáček: Naše či „moje“ (recenzia knihy M. Tkáča)

* SERVIS/LITERATÚRA/JUBILANTI/NEKROLÓG

* Jubilanti – členovia SSS

* Anna Fischerová-Šebestová jubilovala

* Stretnutie s Ladislavom Mňačkom pod Sakurou

* J. Kačala: Jazyk majstrov (anotácia)

* M. Prebudila: Belehradské medzinárodné stretnutie spisovateľov

* Z. Matláková: Literárny rozmer Trnavských dní

* I. Lukáčová: Zomrel spisovateľ Michal Repovský

* LiTERÁRIUM/FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* J. Čomaj: Denné šalamúnstva

* J. Bily: Drobničky XXL

* Aforizmy Petra Gassányiho

* Čo vŕta v hlave Milanovi Kupeckému?

* A. Scholz: Anatómiaforizmy

* M. Krištofovič: Kresba

* Ľ. Majer: Aforizmy

* (Pro)tézy Jaroslava Rezníka

* B. Petrus: Nedoložené tvrdenia (nielen) o A. Hlinkovi