Literárny týždenník 33 – 34/2014 s posledným rozhovorom so slovenským vedcom profesorom Kolomanom Ivaničkom

01.10.2014 17:14

Literárny týždenník 33 – 34 z 1. októbra 2014 prináša:

 

ROZHOVORY

Koloman Ivanička: Akumulácia energie v ekonomike, vede a kultúre – posledný rozhovor s významným slovenským medzinárodne uznávaným vedcom (zhováral sa V. Timura)

MÉDIÁ/PRIESKUM/ZDRUŽENIA A SPOLKY

Š. Cifra: Literárny týždenník – atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť

Z čitateľského prieskumu

Internetová stránka SSS ožíva (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk)

Pripravujeme spustenie internetovej stránky Literárneho týždenníka (www.literarny-tyzdennik.sk)

LITERATÚRA/KNIHA/OSOBNOSTI

Dni slovenskej literatúry 2014

Zástupcovia SSS na slávnosti venovanej pamiatke L. Ťažkého

Nové kníhkupectvo LIC na Nám. SNP

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

R. Michelko: Étos východoeurópskeho kapitalizmu

Ľ. Števko: Súmrak pravice

F. Škvrnda: Bolo referendum v Škótsku skutočne neúspešné?

DEJINY/UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

Milan Vároš: Slepí maliari

REPORTÁŽ/OSOBNOSTI

M. Slezáková: Výročie slovenského vynálezcu padáka Š. Murgaša

RECENZIE

Glosa o Kalendáriu života a diela Ľudovíta Štúra (P. Liba)

J. Luscoň: Ovládajú nás masmédiá? (L. Galbičková)

A. Péteri: Čudný vek (M. Ivaničková)

Shakespearove prechádzky v snoch

REPORTÁŽ/FOTOGRAFIA

Judíniová: Po stopách lužickosrbských Slovanov v Prahe

Na magro výstavy a prezentácie knihy R. Schustera o Kanade

ČÍTANIE/PRÓZA/VÝTVARNÍCTVO

V. Švenková: Žltý posun

M. Kellenberger: Žena

RECENZIE/POLEMIKA

T. Klas: Pokoj nevädze (E. Fordinálová)

B. Vargová-Habovčíková: „Nulovosť“ vedomostí a schopností vnímať poéziu

ROZHOVOR/ČÍTANIE/POÉZIA

V. Paľko: Atmosféra, v ktorej sa nikto neskrýva

V. Paľko: Chvenie ukolísané jazykom

OSOBNOSTI/RECENZIE

M. S. Ďurica: Medzinárodný rozmer politiky A. Hlinku

V. Hornáček: Naše či „moje“ (recenzia knihy M. Tkáča)

SERVIS/LITERATÚRA/JUBILANTI/NEKROLÓG

Jubilanti – členovia SSS

Anna Fischerová-Šebestová jubilovala

Stretnutie s Ladislavom Mňačkom pod Sakurou

J. Kačala: Jazyk majstrov (anotácia)

M. Prebudila: Belehradské medzinárodné stretnutie spisovateľov

Z. Matláková: Literárny rozmer Trnavských dní

I. Lukáčová: Zomrel spisovateľ Michal Repovský

LiTERÁRIUM/FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

J. Čomaj: Denné šalamúnstva

J. Bily: Drobničky XXL

Aforizmy Petra Gassányiho

Čo vŕta v hlave Milanovi Kupeckému?

A. Scholz: Anatómiaforizmy

M. Krištofovič: Kresba

Ľ. Majer: Aforizmy

(Pro)tézy Jaroslava Rezníka

B. Petrus: Nedoložené tvrdenia (nielen) o A. Hlinkovi