Literárny týždenník 31 – 32/2017

19.09.2017 05:02

Literárny týždenník 31 – 32 z 20. septembra 2017 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka: My a oni, oni a my...

OSOBNOSTI/JUBILEUM/POÉZIA

* Ľuboš Jurík: K osemdesiatinám zakladajúceho šéfredaktora Literárneho týždenníka profesora VINCENTA ŠABÍKA

* Milan Rúfus: Podivuhodný poštár (Vincentovi Šabíkovi)

AKTUALITY

* František Mach: Slávnosť hliny v Modre

* Milan Kupecký, Margita Kániková: Ad. Strach...

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

* Súťaž pre slovenských i ruských študentov: Vedomostný kvíz

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: Honorár

FEJTÓN/KOMENTÁRE

* Ľudovít Števko: (Ne)utajená správa

* Branislav Fábry: Kurdské referendum

* František Škvrnda: Pokoj pred voľbami do Bundestagu

OSOBNOSTI/JUBILEUM

* Štefan Cifra: Renesančný človek VINCENT ŠABÍK

* Jozef Vladár: Dejiny v tvorbe VINCENTA ŠABÍKA

* Zamyslenie JÁNA CHRYZOSTOMA KORCA nad dielom VINCENTA ŠABÍKA pri jeho sedemdesiatinách v roku 2007: Filozof a kritik kultúry v našom čase

* Juraj Glovňa: Lingvistické štúdie VINCENTA ŠABÍKA

OSOBNOSTI/JUBILEUM/ESEJ

* Vincent Šabík: MIROSLAV VÁLEK – básnik ako homo politicus?

* Ján Čomaj: Spomienka na ROMANA KALISKÉHO pri nedožitej deväťdesiatpäťke: Ráčte do salónu, tam si už rodičia pripíjajú...

FOLKLÓR

* Jozef Švarbalík: Vranovský folklór v knižnej podobe

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

* Jozef Kollár: Fotky v piesku

* Ivan Kučma: Skvelý jednorožec, Intonácie princov (Piotrovi Iľjičovi), Intonácie princov (Piotrovi Iľjičovi), Baudelaire podľa Verlaina, Spomienka na spomienku (Le Page), Noc v púšti

* Leonard Cohen: OUR LADY OF SOLITUDE: Naša osamelá pani, WAITING FOR THE MIRACLE: Čakanie na zázrak, LOVE ITSELF: Láska samotná, LEAVING THE TABLE: Opúšťam stôl, TRAVELING LIGHT: So svetlom na ceste

RECENZIE

* Anton Gúth: Kresťanské zvony vo včasnom stredoveku (JANOŠÍK, Jiří: Zachované včasnostredoveké kresťanské zvony v kontinentálnej Európe a ich typológia. In: Zborník Slovenského národného múzea: História 53, roč. CVII – 2016, s. 5 – 26, 2017)

* Milan Polák: Deväť hĺbavých portrétov (URC, Rudolf: Neviditeľné dejiny dokumentaristov. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2017)

* Zlata Matláková: Fenomén zázraku v meditačnej poézii (SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ, Gabriela: Talitha kum – Dievča, vstaň! Suchá nad Parnou: Vydavateľstvo RUAH, 2017).

* Augustín Maťovčík: Slovník slovenských dejateľov vo Vojvodine (VALENTÍK, Vladimír – MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, Katarína, ed.: Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2017)

* Milan Kenda: Strata ambícií v drsnej súčasnosti (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Kľukatenie. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017)

* Ružena Šípková: Kvapky duchovného blues (KAŠŠOVICOVÁ, Judita: Dokonalá modrá/A tökéletes kék. Poéziu do maďarčiny prebásnil Elemér Tóth. Ilustrovala Mária Kovalčíková-Vilčeková. Bratislava: vo vlastnom náklade, 2017)

* Etela Farkašová: Aby sme sa nebáli myslieť samostatne (KOPCSAYOVÁ, Iris – BRANKO, Pavel: Ráno sa zobudím, a nie som mŕtvy: Rozhovory o láske a sexe, o Bohu a smrti, ale aj o trumpovi a populačnej explózii. Bratislava: Marenčin PT, spol. s r. o., 2016)

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV/LITERATÚRA

* ŠTEFAN CIFRA: Tvorí sa jeden z najvýznamnejších európskych projektov v oblasti literatúry: Medzinárodné kolokvium o poézii Veľký pán Dunaj

SERVIS

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – október 2017:
* 7. 10. 1932 – Jozef Darmo (85)
* 9. 10. 1952 – Marta Hlušíková (65)
* 10. 10. 1977 – Ružena Šípková (40)
* 28. 10. 1932 – Matúš Kučera (85)
* 28. 10. 1967 – Gabriela Spustová (50)

NEKROLÓG

* Zomrel FRANTIŠEK DEJČÍK (* 21. 9. 1938 v Čadci – † 26. 8. 2017 v Ružomberku), novinár, publicista a výtvarný fotograf

AKTUALITY/PODUJATIA

* Katarína Pucovská: Plodná spolupráca spisovateľov

* Rendezvous pod schodmi

* Úcta vzácnemu človeku – IMRICHOVI VAŠKOVI

* A. M.: Biografický lexikón Slovenska

SÚŤAŽE

* Ceny za vedeckú a odbornú literatúru Výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu za rok 2016

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a SSS

* Jaroslav Klus: Pseudologia phantastica. Rozmery: 220 x 140 mm, tvrdá väzba, 232 strán, ISBN 978-80-8061-985-5. Cena: 9,90

* Jeremija Lazarević: Kľúč od rozostavaného domu. Rozmery:, 145x215 mm, tvrdá väzba, 88 s., ISBN 978-80-8194-041-5. Cena: 5,99

PREČÍTAJTE SI

* Romboid 7/2017 prináša

* Prečítajte si na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Alexander Scholz: Poznámky pod čiarou

* Dušan Praženka: Preklepy

* Pavol Dančanin: Pichliače: Kuchársky, Moralista

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Imrich Kupec: Myšlienky, Profesionál, Sedliackosť, Sláva, Zákonitosť, Aforizmus (dvoj)týždňa

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

* Milan Kupecký: Aforizmy

* Peter Gossányi: Politické múzy

* Ján Grešák: Zádrapky: O vytunelovanom podniku, O pravdivosti úslovia, O pracovnom úraze

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Človek a klimatické zmeny

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi